Essays about: "leg"

Showing result 1 - 5 of 237 essays containing the word leg.

 1. 1. The development of a novel sport specific isometric strength measurement for para kayak classification : A reliability study

  University essay from Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa

  Author : Matilda Ekman; [2021]
  Keywords : ;

  Abstract : To the author’s knowledge, no research has earlier been done on the development of a sport specific strength measurement system for para kayak classification.Aim: In order to work in line with the International Paralympic Committee, to develop more evidence-based methods for classification, the overall purpose of this study was to design and develop a sport specific test battery to measure force in isometric contractions. READ MORE

 2. 2. Developing a cosmetic cover for transtibial amputees

  University essay from Lunds universitet/Produktutveckling

  Author : Alicia Nordberg; [2021]
  Keywords : Amputation; Prosthesis; Cosmetic; Cover; Product development; Design concept; User centered.; Technology and Engineering;

  Abstract : For someone who has undergone an amputation, it is important to be able to decide what the prosthesis should look like. Since many people today choose to have some sort of cover on their prosthesis, either to fill the void or to regain the feeling of a leg, it is very important that it is something that the user feels comfortable with. READ MORE

 3. 3. Att raka eller inte raka : en jämförelse av förekomsten av bakterier före och efter rakning inför venös blodprovstagning på hund

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Josefin Lindskog; Linn Ekberg; [2021]
  Keywords : bakterier; blodprov; desinfektion; hygien; päls;

  Abstract : I veterinärmedicinsk litteratur anges ofta att rakning bör ske inför blodprovstagning via v. cephalica på hund, då det anses vara mer hygieniskt. Dock finns det mycket få studier som undersökt den hygieniska aspekten av rakning. Däremot finns det konstaterade negativa effekter av rakning. READ MORE

 4. 4. Mimic Drinking from a Straw in a Lab Environment

  University essay from Lunds universitet/Produktutveckling

  Author : Karoline Teigland; Ella von Matern; [2021]
  Keywords : plastic straws; children’s usage; mimic drinking; Tetra Pak; human stresses; Technology and Engineering;

  Abstract : In July 2021, single-use plastics will be banned from the European market, meaning that the plastic straws used with Tetra Pak’s portion packs will no longer be permitted. Therefore, Tetra Pak develops new straws, and it is important to test their functionality, something that previously has been done with panel tests. READ MORE

 5. 5. Mätning av muskelomfång med måttband : en reliabilitetsstudie på häst

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Natascha Jansson; [2021]
  Keywords : häst; muskel; omfångsmätning; måttband; rehabilitering;

  Abstract : Idag finns det inget enkelt och objektivt sätt att bedöma muskelstyrka på häst. Antingen behöver bedömningen ske subjektivt med hjälp av palpation, genom analys av muskelbiopsier eller genom användning av icke-validerade metoder med diagnostiskt ultraljud. Detta försvårar uppföljning av såväl behandling som träning. READ MORE