Essays about: "lejon"

Showing result 1 - 5 of 38 essays containing the word lejon.

 1. 1. Creation and Validation of Early Stage Conceptual Design Methodology for Blended WingBody Aircraft

  University essay from KTH/Flygdynamik

  Author : Alexander Lejon; [2019]
  Keywords : ;

  Abstract : The current design paradigm for developing tube-and-wing style aircraft has been well documented in literature. This research attempts to develop and val-idate a similar design methodology to what is presently utilized for tube-and-wing based aircraft, but has so far not been successfully implemented for the blended wing-body. READ MORE

 2. 2. Bevarandet av afrikansk vildhund (Lycaon pictus) : potentiella strategier för att förbättra artens fortsatta överlevnad

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Lovisa Snygg; [2019]
  Keywords : afrikansk vildhund; Lycaon pictus; reproduktion; habitat; sjukdomar hos afrikansk vildhund; attityd mot afrikansk vildhund;

  Abstract : Den afrikanska vildhunden (Lycaon pictus) är en karnivor i hunddjursfamiljen. Majoriteten av dess populationen finns i södra Afrika och i de södra delarna av Östafrika. De lever i sociala grupper, så kallade flockar, som kan ha ett medlemsantal mellan 3–44 individer. READ MORE

 3. 3. Blockchain business networks : Understanding the value proposal within centralized and decentralized governance structures

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Author : Hampus Carlson; Isak Lejon; [2019]
  Keywords : Blockchain Business Networks; Centralized; Decentralized; Blockchain value proposal; Governance models;

  Abstract : Purpose – increasing the understanding of what distinguish a decentralized from a centralized blockchain business network and identify its value creating mechanisms. To fulfill this research purpose, three research questions have been derived, RQ1: What distinguishes a decentralized from a centralized blockchain business network?, RQ2: How are the blockchain business network values affected by a decentralized vs centralized network model? and RQ3: Which value creating mechanisms exists within decentralized blockchain networks? Method – This study was conducted as an abductive explorative study with interviews of actors that works with their own blockchain or is an expert in the subject, respondents from 9 different industries were participating. READ MORE

 4. 4. Rovdjurskonflikt : boskapsförluster orsakade av lejon

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Mathilda Petersson; [2019]
  Keywords : lejon; viltkonflikt; predation; boskap; samexistens;

  Abstract : Det pågår idag en konflikt i Afrika med lejon och pastoralister inblandade. Konflikten verkar öka i takt med att människor med boskap blir fler och lejonens habitat och bytesdjur minskar. Detta litteraturarbete syftar till att utreda de konsekvenser som följer förluster av boskap, både för djurhållaren och för lejonpopulationen. READ MORE

 5. 5. Users' perceptions of applications for public transport systems in Sweden

  University essay from

  Author : Alexander Hollsten Martinez; Adam Lejon; [2019]
  Keywords : User satisfaction; Usability; Public transport;

  Abstract : The issue addressed by thesis is the fact that public transport in Sweden is operated through multiple organisations. All of these have individual applications for planning and paying for travel. READ MORE