Essays about: "levande vägg"

Found 2 essays containing the words levande vägg.

 1. 1. Lämpliga växter för växtväggar i Göteborg

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Malin Gustafsson; [2019]
  Keywords : växtvägg; grön vägg; levande vägg; vertikal trädgård; växtval; vertical garden; living wall;

  Abstract : Vertical gardens have become a popular subject on the construction market, therefore there has been an increased demand for knowledge in the choice of plants to be used. The purpose of this work is to find out if it is possible to increase the number of vertical gardens in Gothenburg, while taking into consideration the city’s climate. READ MORE

 2. 2. Vertikala trädgårdar i sydsvenskt klimat : en undersökningsstudie av växtval

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Pernilla Landeke Wilsmark; [2018]
  Keywords : vertikal trädgård; växtvägg; kallt klimat; stadsklimat; landskapsplanering; gröna väggar; vertikal växtlighet; fasadvegetation; urban heatisland; växtstress; stadsvegetation; stadsgrönska;

  Abstract : I samband med städernas förtätning och platsbristen för grönytor ökar gäller det att hitta nya innovativa lösningar för att uppnå en stad som både är tät och grönskande. En lösning är att tänka vertikalt! Växtväggar, även kallat levande väggar eller vertikala trädgårdar, är det senaste tillskottet bland gröna väggar där växterna är rotade i modulsystem uppsatta på fasaden. READ MORE