Essays about: "levnadsvillkor"

Showing result 1 - 5 of 13 essays containing the word levnadsvillkor.

 1. 1. So that our children can dream : A study that follows five people’s emigration journey from North Macedonia to Sweden

  University essay from Jönköping University/HLK, Globala studier

  Author : Claudia Kamceva; [2020]
  Keywords : Unemployment; North Macedonia; Corruption; Migration; Work related migration; emigration; living standards; Arbetslöshet; Nordmakedonien; emigrera; levnadsvillkor;

  Abstract : I denna studie följer man fem olika personers erfarenheter av att ha flyttat från Nordmakedonien till Sverige för att arbeta. Studiens mål är att ta reda på vilka utmaningar individerna upplevde på den Nordmakedonska arbetsmarknaden samt orsakerna som lett till att individerna valt att lämna sitt hemland i hopp om en bättre framtid i Sverige. READ MORE

 2. 2. Considerations for the Establishment of an Anaerobic Biofilm in an AnMBBR

  University essay from Lunds universitet/Teknisk mikrobiologi

  Author : Emma Månsson; [2020]
  Keywords : Anaerobic; MBBR; biofilm; carrier; methane; applied microbiology; teknisk mikrobiologi; Technology and Engineering;

  Abstract : Behandling av avloppsvatten för att avlägsna ämnen som kan ha en negativ påverkan på den mänskliga hälsan och naturen är mycket viktigt innan vattnet återanvänds eller släpps ut i naturen. Intresset för anaerob vattenrening har ökat eftersom det är ett bra komplement till aeroba processer, samt för att det producerar energi i form av metangas. READ MORE

 3. 3. Social worker's experiences of working with women in sex work and their children : A qualitative study conducted in the organization Saheli Sangh

  University essay from

  Author : Olivia Gran; Ida Jardstedt; Amenaghawon Ogbomo; [2019]
  Keywords : Women in sex work; children of sex workers; attachment; stigma; social constructionism; social worker s perspective of sex work; Kvinnor i sexarbete; barn till sexarbetare; anknytning; stigma; social konstruktionism; socialarbetares perspektiv av sexarbete;

  Abstract : In India, the estimated number of people in sex work is high - figures show an appraisal of three million female sex workers. Most women who enter sex work tend to be very young and do so due to severe economic circumstances. READ MORE

 4. 4. A Critical Review of the UNDP Guyana Hinterland Rural and Poor Communities (HRPC) Project

  University essay from KTH/Energisystemanalys

  Author : Gisela Norman; [2019]
  Keywords : ;

  Abstract : The Government of Guyana sees the Information and Communication Technology (ICT) diffusion as critical in quality of life improvement. Together with the United Nations Development Program (UNDP) they are conducting a project to provide internet access to Hinterland, Rural and Poor Communities (HRPC) through Very Small Aperture Terminals (VSATs) powered by stand-alone hybrid energy systems including solar Photovoltaics (PV) and Li-Ion batteries. READ MORE

 5. 5. Vildsvinsförvaltning i Södra Trögd - Mälardalen : ”vi har ju lärt oss att jaga gris här nu, vi är första generationens vildsvinsjägare kan man säga”

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Kristina Hansén; [2018]
  Keywords : vildsvin; förvaltning; naturresurshantering; institutionalisering; samverkan; konflikt;

  Abstract : Vildsvinsstammens kraftiga tillväxt har inneburit förändrade förutsättningar för många av Sveriges lantbrukare och jägare. Skador på odlade grödor orsakar problem inom jordbruket, samtidigt som antalet jakttillfällen och tillgången på viltkött ökar. READ MORE