Essays about: "light design in the public space"

Showing result 1 - 5 of 32 essays containing the words light design in the public space.

 1. 1. Revitalising urban public green space : Exploring lived experiences of teenage girls in socio-economically challenged neighbourhoods in Stockholm,Sweden, using Google Maps

  University essay from Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Author : Emma Blomquist; [2021]
  Keywords : Urban public green space; cultural ecosystem services; gender; intersectionality; power; lived experience; social- and environmental justice; environmental governance;

  Abstract : Urban public green space is a core contributor to cultural ecosystem services in cities, comprising the non-material benefits that people obtain from contact with nature. Due to the many benefits that have been ascribed to it, green space has become subject to debates on justice about its fair distribution and equal opportunities to use it. READ MORE

 2. 2. Adapting Snäckan 8

  University essay from KTH/Arkitektur

  Author : Julia Thiem; [2021]
  Keywords : Adaptive Re-use; Co-Living; Alteration; Adaptation; Mixed-Use; Housing; Public Space; Dwelling; Inclusive Design; Stockholm; Klara Quarter; Snäckan; Circularity; Norrmalm Regulation;

  Abstract : “Adapting Snäckan 8” aims to investigate material and immaterial value while transforming an existing built structure. Current development plans seek to demolish and replace the existing building by a new, 10 meter wider, 4. READ MORE

 3. 3. Från bilstad till en stad för människor : ett gestaltningsförslag av kvarteret Åran, Hjo, med utgångspunkt i människans behov

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Alice Aaro; [2020]
  Keywords : Hjo; mänsklig skala; stadsbyggnadshistoria; bilsamhälle;

  Abstract : Stadsplanering har historiskt sett utgått ifrån människans skala, rörelsemönster och gånghastighet. Den markanta ökningen av antal bilar per invånare i Sverige under andra hälften av 1900-talet resulterade i att planeringen fick ett annat fokus. READ MORE

 4. 4. Volvo VISE

  University essay from Umeå universitet/Designhögskolan vid Umeå universitet

  Author : Joseph Becze; [2020]
  Keywords : Autonomous Trucks; Perceived Safety; Vehicle Exterior Design; Trust; AI; Artificial Intelligence;

  Abstract : Every year over 1.35 Million lives are lost to road accidents. Trucks are probably the most dangerous vehicles on public roads due to their size and mass. 15% of all accidents involve trucks and the majority of victims are car occupants. READ MORE

 5. 5. En plats mellan förut och sedan : om tillfällig användning av stadens vaga platser

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Lisa Hultberg; [2020]
  Keywords : terrain vague; vaga platser; loose space; praktisk gestaltning; signalobjekt; spontan användning; stadsomvandling; Norra Sorgenfri;

  Abstract : Huvudtemat i mitt projekt har varit den vaga platsen, rummet som inte gestaltats utan uppstått som resultat av förfall eller omvandling av stadslandskapet. Teoretikern och arkitekten Ignasi de Solà-Morales benämnde dessa platser terrain vague, ett begrepp som varit riktningsvisande i mitt projekt. READ MORE