Essays about: "liming"

Showing result 1 - 5 of 31 essays containing the word liming.

 1. 1. Nutrient concentrations before and after the Focus on Phosphorus project in E23 catchment

  University essay from SLU/Dept. of Soil and Environment

  Author : Åsa Larsson; [2018]
  Keywords : phosphorus; Greppa fosforn; two-stage ditch; structure liming; sedimentation pond;

  Abstract : Between 2007-2014, as part of the Greppa Näringen, there was a subproject on phosphorus losses called Focus on Phosphorus (FoP; Greppa Fosforn). Previous measures on eutrophication mainly focused on nitrogen leakage, whilst the purpose of FoP was to test already known mitigation methods against phosphorus losses in the field. READ MORE

 2. 2. Kalkning på alkalina jordar : utan stallgödsel med sockerbetor i växtföljden

  University essay from SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Author : Jacob Larsson; [2018]
  Keywords : kalk; alkalina jordar; strukturkalk; kalkstensmjöl; lönsamhet; fältförsök;

  Abstract : Fram till och med kampanjen 2016 så fanns det en reglerad marknad på odling av sockerbetor, men nu har man släppt på denna reglering vilket har bidragit till ett överskott på socker i världen. Detta har gjort att ekonomin i sockerbetsodlingar har sjunkit drastiskt de senaste åren. READ MORE

 3. 3. Strukturkalkningens effekt beroende på spridningstidpunkt, inblandningsdjup och kalkgiva

  University essay from SLU/Dept. of Soil and Environment

  Author : Johan Knutsson; [2018]
  Keywords : strukturkalk; kalkförsök; markstruktur; fosforläckage; näringsläckage;

  Abstract : Structural liming is something that will positively affect the hard clay soil in theory. This work should demonstrate that it is also so in practice. The purpose of this work was to study the effect on soil struc-ture after spreading structure lime at different time, different incorporation depths and different rates. READ MORE

 4. 4. Strukturkalkning av åkermark : ett sätt att minska jordbrukets bidrag till eutrofiering av vatten

  University essay from SLU/Dept. of Soil and Environment

  Author : Henrik Roth; [2018]
  Keywords : strukturkalkning; eutrofiering; fosfor;

  Abstract : In this review article, the effect of structural liming on clay soils, which have a high leakage potential for phosphorus (P), was analyzed. The purpose was to investigate structural liming as a method to reduce the impact of agriculture on eutrophication of water sources. READ MORE

 5. 5. Kalkningens påverkan på växthusgasemissioner från odlad torvjord

  University essay from SLU/Dept. of Soil and Environment

  Author : Lisa Jörblad; [2018]
  Keywords : CO2; N2O; dränering; skrymdensitet; nedbrytning; vattenhalt;

  Abstract : Peat soils are used for agriculture and to improve the conditions they are drained and limed. These actions lead to improved living conditions for the microorganisms that live in the soil which increases the decomposition of the organic matter. READ MORE