Essays about: "linde"

Showing result 1 - 5 of 55 essays containing the word linde.

 1. 1. Klimatanpassa staden : gestaltade dagvattenlösningar i bebyggd miljö

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Elin Linde; [2019]
  Keywords : öppen dagvattenhantering; hållbar dagvattenhantering; biofilter; bioretention; regnbäddar; landskapsarkitektur;

  Abstract : Vatten finns överallt omkring oss, och spelar en livsviktig roll för våra samhällen. Men vad händer när vattnet i staden istället blir till ett problem som måste lösas? I detta examensarbete undersöks hur en medveten design kan förbättra den rubbade vattenbalansen i staden samtidigt som den bidrar till attraktiva och välbehövliga miljöer för människorna som bor där. READ MORE

 2. 2. Marknadsföring av köttlådor : en fallstudie av tre lantbruksföretag

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Olle Andersson; Vilhelm Linde; [2019]
  Keywords : inbound marketing; word-of-mouth; köttlådor; närproducerat; digitalisering; sociala medier; marketing channels;

  Abstract : Marknadsföring innebär att hitta sätt att nå ut till marknaden med en produkt eller en tjänst. Innovativa lösningar är ofta effektivt för att nå ut till konsumenter och traditionella kanaler såsom tidningar, radio eller tv används ofta. READ MORE

 3. 3. Prevalence of antibodies against Rift Valley Fever and Sheep and Goat Pox in small ruminants in Northern Zambia

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Siri Linde; [2019]
  Keywords : Rift Valley Fever; Sheep and Goat Pox; epidemiology; prevalence;

  Abstract : .... READ MORE

 4. 4. Dual Objectives in Taxation Policy - A Study of the Swedish Airline Tax and its Effects

  University essay from Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Author : John Linde; [2018]
  Keywords : Aviation Taxation Rationality Efficiency Climate; Business and Economics;

  Abstract : This thesis examines the recently implemented Swedish airline tax. It focuses on two areas surrounding the tax. The first being the dual objectives of increasing efficiency by internalizing the climate externality of aviation and reducing emissions to aid in the completion of Swedish climate goals. READ MORE

 5. 5. Image Quality-Driven Level of Detail Selection on a Triangle Budget

  University essay from

  Author : Ludvig Arlebrink; Fredrik Linde; [2018]
  Keywords : Image-Quality; Triangle Budget; Level of Detail; Simplification;

  Abstract : Background. Level of detail is an optimization technique used by several modern games. The level of detail systems uses simplified triangular meshes to determine the optimal combinations of 3D-models to use in order to meet a user-defined criterion for achieving fast performance. READ MORE