Essays about: "linjärprogrammeringsproblem"

Found 1 essay containing the word linjärprogrammeringsproblem.

  1. 1. Ny logistiklösning i samband med nedläggningen av Vilhelminas sågverk

    University essay from SLU/Dept. of Forest Resource Management

    Author : Jenny Widinghoff; [2014]
    Keywords : kalkyler; optimering; beslutsstöd; linjärprogrammeringsproblem; terminal;

    Abstract : Den hårda konkurrensen på trävarumarknaden har tillsammans med en tuff valutasituation gjort att svenska sågverk drabbats mycket hårt. SCA har tvingats stänga sina sågverk i Vilhelmina och Holmsund bland annat på grund av valutasituationen. READ MORE