Essays about: "lipid"

Showing result 1 - 5 of 140 essays containing the word lipid.

 1. 1. Effect of perfluorooctane sulfonic acid (PFOS) on bovine early development in vitro

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Jonna Swahn; [2019]
  Keywords : bovine; embryo development; IVF; IVE; PFOS; Perfluorooctane sulfonic acid; perfluorooctanesulfonate; toxicity;

  Abstract : Perfluoroktansulfonsyra (PFOS) är en kemikalie som har använts flitigt i produkter såsom matförpackningsmaterial, textilier, läder och brandskum. Trots att användningen av PFOS nu är förbjuden i många länder, EU inkluderat, finns det fortfarande kvar i miljön, djur och människor på grund av dess persistenta och bioackumulerande egenskaper. READ MORE

 2. 2. Mitigation of aokusami (beany flavour) in a novel faba bean yoghurt

  University essay from SLU/Department of Molecular Sciences

  Author : Assar Sundholm; [2019]
  Keywords : aokusami; beany flavour; faba bean; ; faba bean yoghurt; lipid-modifying enzymes; ; Vicia faba var. minor;

  Abstract : Substituting dairy products for plant-based alternatives is a more sustainable choice. Plant-based alternatives are also a viable option for those who cannot or choose not to con-sume dairy-based products. Consumer trends point towards an increased consumption of plant-based alternatives over conventional dairy products. READ MORE

 3. 3. Unravelingthe molecular mechanism behind metabolic reprogramming caused by alterations of the enzyme PI3-kinase

  University essay from Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Author : Angana Heet Patel; [2019]
  Keywords : ;

  Abstract : Oncogenes and tumor suppressor genes play a key role in cancer induction and progression. They directly or indirectly regulate critical metabolic pathways, phosphatidylinositol-3 kinase pathway being frequently activated pathway in cancer. READ MORE

 4. 4. Naturbeteskött : ur aspekterna miljö, klimat och näringskvalitet

  University essay from SLU/Department of Molecular Sciences

  Author : Emma Larsson; [2019]
  Keywords : nötkött; naturbete; miljö; klimat; fettsyror; antioxidanter;

  Abstract : Hur livsmedelsförsörjningen ska lösas för en växande befolkning samtidigt som växthusgasutsläppen hålls nere är frågor som står högt upp både på den globala och lokala agendan. Nötkött kommer generellt sett inte väl ut med avseende på växthusgasutsläppen från produktionen. READ MORE

 5. 5. Baltic blue mussel (Mytilus edulis L.) and black soldier fly (Hermetia. illucens) combined with pea protein concentrate as protein sources in feed for rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Xiaoqing Cui; [2019]
  Keywords : aquaculture; rainbow trout; Baltic blue mussel; black solider fly larvae; digestibility; protein; fishmeal replacement;

  Abstract : A feeding trial was conducted for 9 weeks to test the growth performance, nutrient retention and digestibility in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) in order to assess the potential of Baltic blue mussel meal (Mytilus edulis L) and black solider fly larvae (Hermetia illucens) meal as protein sources. The dietary treatments consisted of one control diet based on high quality fishmeal, one control diet based on pea protein concentrate for testing dietary palatability and two fishmeal-free experimental diets where approximately 20% of the crude protein from the fishmeal was replaced with the protein from either de-shelled blue mussel meal or larvae meal on a dry matter basis. READ MORE