Essays about: "liten by"

Showing result 1 - 5 of 788 essays containing the words liten by.

 1. 1. Initial Public Offerings in “Hot” and “Cold” Markets - A Study of the Swedish IPO market

  University essay from

  Author : Ikhwan Ali; Patrik Awad; [2020-08-10]
  Keywords : Initial public offering; IPO; hot and cold markets; efficient market; long-run performance; Swedish stock market;

  Abstract : Denna uppsats syftar till att undersöka om IPO-marknaden skiljer sig i heta och kalla marknadsförhållanden när det gäller industrikluster, företagsspecifika egenskaper och långsiktig prestation. Studien genomförs på den svenska IPO-marknaden från 1992 till 2020 men för att analysera den långsiktiga utvecklingen används data fram till 2017. READ MORE

 2. 2. Stadsgatans utformning : en undersökning av faktorerna som styr gatans utformning och om shared space i en framtida förtätad stad

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Zara Persson; [2020]
  Keywords : bilsamhället; stadsplanering; gatuutformning; hållbarhet; shared space; förtätning;

  Abstract : I takt med att staden ska bli mer hållbar och urbaniseringen gör att staden förtätas kan nya prioriteringar behöva göras. Hållbara transportmedel så som gående, cykel och kollektivtrafik kan behöva större utrymme i en förtätad stad och bilens framkomlighet kan behöva begränsas. READ MORE

 3. 3. A Method for the Assisted Translation of QA Datasets Using Multilingual Sentence Embeddings

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Thomas Vakili; [2020]
  Keywords : Natural Language Processing NLP ; Information Retrieval IR ; Multilingual Sentence Embeddings; QADatasets; Lesser-Resourced Languages; språkteknologi; informationssökning; språkagnostiska meningsvektorer; fråga-svarskorpusar; språk med mindre resurser;

  Abstract : This thesis presents a method which reduces the amount of labour required to translate the English question answering dataset SQuAD into Swedish. The purpose of the study is to contribute to shrinking the gap between natural language processing research in English and research in lesser-resourced languages by providing a method for creating datasets in these languages which are counterparts to those used in English. READ MORE

 4. 4. Akuta omvårdnadsåtgärder vid projektilskador hos hund

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Elin De Jong; Nanna Friman; [2020]
  Keywords : akut omvårdnad; djursjukvård; hund; projektilskada; skottskada; trauma; triage;

  Abstract : Hundar med projektilskador utgör en relativt liten patientgrupp i Sverige. Det resulterar i en potentiell risk för att kunskap saknas hos djurhälsopersonal när det gäller det akuta omhändertagandet av dessa patienter, vilket är kritiskt eftersom denna patientgrupp kräver en snabb vård. READ MORE

 5. 5. Marginal intelligence difference between handedness groups

  University essay from Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Author : Callum Kynaston; [2020]
  Keywords : handedness; general intelligence; skrivande; formalia; exempeluppsats;

  Abstract : Whether the hand you write with has any impact or says anything about you has been debated for hundreds of years. The most cited in the media today is an association between left-handedness and creativity. READ MORE