Essays about: "literature review of customer satisfaction"

Showing result 16 - 20 of 56 essays containing the words literature review of customer satisfaction.

 1. 16. SALES-ORIENTED MINDSET IN A SERVICE-ORIENTED ENVIRONMENT : - Organizing customer service operations for higher quality and efficiency

  University essay from Umeå universitet/Företagsekonomi

  Author : Viktor Frisk; [2017]
  Keywords : Efficiency; Sales; Customer Service; Lean; TQM; Six Sigma;

  Abstract : Efficiency in the manufacturing industry is not a new phenomenon; Toyota andMotorola were to companies that early found a way to eliminate waste by inventing theefficiency models Lean and Six Sigma. For Sweden’s economy, the manufacturingindustry plays an important role in which the forestry industry accounts for around70,000 employees. READ MORE

 2. 17. Kommunikationens betydelse : en litteraturstudie om kommunikation mellan djurhälsopersonal och djurägare

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Eva-Karin Grönberg; [2016]
  Keywords : kommunikation; relation; empati; delaktighet; information;

  Abstract : Kommunikation med djurägare är en viktig del i djurhälsopersonalens arbetsuppgifter. Djurägare bedömer bland annat kvalitén på vården utifrån hur de bemöts och hur bra djurhälsopersonalen kommunicerar med dem. Kommunikation är ett komplext ämne med många aspekter att ta hänsyn till. READ MORE

 3. 18. Service Quality Perspective and Customer Satisfaction: : Xingya Technical Communication Company

  University essay from Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Author : Yuan Chi; Yaqi Quan; [2016]
  Keywords : Service quality; Customer satisfaction; differentiated services; service promptness;

  Abstract : Aim: The purpose of this study is to investigate the evaluation and conceptualization of service quality and its interactive impacts for customer satisfaction. This study provides some positive and constructive proposal to make up the service gap ,and provides preliminary results supported by SERVQUAL model to measure the mutual interactions between service quality and customer satisfaction. READ MORE

 4. 19. Uncovering Hidden Needs in Ground Engineering : Case Study of LKAB Wassara

  University essay from KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Author : IGOR KORDAS; [2016]
  Keywords : ;

  Abstract : Detta examensarbete utgick både från behovet av bättre förståelse för grundläggningsmarknaden av LKAB Wassara – ett innovativt företag som har utvecklat den nya tekniken av hydraulisk DTH-borrning; och från insikten att åstadkommande av kundnöjdhet genom uppfyllandet av dolda behov i byggbranschen är en lovande men samtidigt utmanande uppgift. Utmaningen som behandlas i detta examensarbete är tvåfaldig: dels leder de konventionella marknadsundersöknings metoder ofta till att de dolda kundbehoven inte erhålls, trots att dessa behov är mycket viktiga för produktinnovation; och dels är det en brist på fallstudier som utforskar de explicita eller dolda behoven i byggbranschen. READ MORE

 5. 20. Skapande av varaktiga relationer mellan en inköpsorganisation och leverantörer

  University essay from SLU/Dept. of Forest Products

  Author : Lina Magnusson; [2016]
  Keywords : fallstudie; interaktion; kommunikation; relationsmarknadsföring; semistrukturerad intervju; skogsägare; tillit; tjänstedominerande logik; upplevd tjänstekvalitet; case study; communication; forest owner; interaction; perceived service quality; relationship marketing; semi-structured interview; service dominant logic; trust;

  Abstract : Den svenska skogsindustrin utgör en viktig hörnsten för landets välfärd. För att industrierna ska vara verksamma krävs tillräckliga volymer av skoglig råvara, vilket kan innebär att skogsbolagen hamnar i en beroendeställning gentemot de privata skogsägarna. READ MORE