Essays about: "literature review of customer satisfaction"

Showing result 21 - 25 of 53 essays containing the words literature review of customer satisfaction.

 1. 21. Kommunikationens betydelse : en litteraturstudie om kommunikation mellan djurhälsopersonal och djurägare

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Eva-Karin Grönberg; [2016]
  Keywords : kommunikation; relation; empati; delaktighet; information;

  Abstract : Kommunikation med djurägare är en viktig del i djurhälsopersonalens arbetsuppgifter. Djurägare bedömer bland annat kvalitén på vården utifrån hur de bemöts och hur bra djurhälsopersonalen kommunicerar med dem. Kommunikation är ett komplext ämne med många aspekter att ta hänsyn till. READ MORE

 2. 22. Service Quality Perspective and Customer Satisfaction: : Xingya Technical Communication Company

  University essay from Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Author : Yuan Chi; Yaqi Quan; [2016]
  Keywords : Service quality; Customer satisfaction; differentiated services; service promptness;

  Abstract : Aim: The purpose of this study is to investigate the evaluation and conceptualization of service quality and its interactive impacts for customer satisfaction. This study provides some positive and constructive proposal to make up the service gap ,and provides preliminary results supported by SERVQUAL model to measure the mutual interactions between service quality and customer satisfaction. READ MORE

 3. 23. Skapande av varaktiga relationer mellan en inköpsorganisation och leverantörer

  University essay from SLU/Dept. of Forest Products

  Author : Lina Magnusson; [2016]
  Keywords : fallstudie; interaktion; kommunikation; relationsmarknadsföring; semistrukturerad intervju; skogsägare; tillit; tjänstedominerande logik; upplevd tjänstekvalitet; case study; communication; forest owner; interaction; perceived service quality; relationship marketing; semi-structured interview; service dominant logic; trust;

  Abstract : Den svenska skogsindustrin utgör en viktig hörnsten för landets välfärd. För att industrierna ska vara verksamma krävs tillräckliga volymer av skoglig råvara, vilket kan innebär att skogsbolagen hamnar i en beroendeställning gentemot de privata skogsägarna. READ MORE

 4. 24. A Systematic literature review on a managerial strategy "customer first" in software oriented organisations

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Author : Maksims Smirnovs; Sarah Jamil; [2015-05-06]
  Keywords : Customer strategies; customer satisfaction; customer involvement; systematic literature review;

  Abstract : One of the main goals for software organizations is to satisfy the customers of the organization. This is one of the reasons why there exist certain managerial strategies, where the development process is customer centric. READ MORE

 5. 25. Airline Brands on Twitter: Discovering What Consumers Value to Create a Stronger Social CRM Strategy

  University essay from Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Author : Emily Widen; Jane Macfarlane-Grieve; [2015]
  Keywords : Business and Economics;

  Abstract : Abstract Title: Airline Brands on Twitter: Discovering What Consumers Value to Create a Stronger Social CRM Strategy Date of the Seminar: June 2nd, 2015 Course: BUSN39. Degree project in global marketing Authors: Jane Macfarlane-Grieve Emily Widen Advisors: Christian Koch, PhD Keywords: Social Customer Relationship Management, Communication, Twitter, Airline, Customer Satisfaction Thesis purpose: The objective of this research paper is to gain a clear understanding of consumer attitudes and expectations whilst engaging in conversation with airline brands on the social media platform Twitter. READ MORE