Essays about: "literature review on credit management in banks"

Found 2 essays containing the words literature review on credit management in banks.

 1. 1. Risker vid kreditgivning för investeringar i mjölkproduktion : beslutsfattande och risktagande

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Ricard Nyman; Elisabeth Åkesson; [2014]
  Keywords : Risker; investering; beslutsfattande; PESTEL modellen; bank; mjölkproduktion;

  Abstract : Mjölkproducenter i Sverige har under de senaste åren varit i en pressad situation. Avräkningspriset på mjölk påverkas ständigt av världsmarknadspriset på mjölkpulver samt konsumenternas inställning till mjölk. Samtidigt pågår det en diskussion inom bankbranschen om att investeringar i mjölkproduktion idag är för kostsamma. READ MORE

 2. 2. Bank performance and credit risk management

  University essay from Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle; Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle

  Author : Felix Achou Takang; Claudine Tenguh Ntui; [2008]
  Keywords : bank performance; credit risk; credit model; interest income; non-performing loans;

  Abstract : Banking is topic, practice, business or profession almost as old as the very existence of man, but literarily it can be rooted deep back the days of the Renaissance (by the Florentine Bankers). It has sprouted from the very primitive Stone-age banking, through the Victorian-age to the technology-driven Google-age banking, encompassing automatic teller machines (ATMs), credit and debit cards, correspondent and internet banking. READ MORE