Essays about: "literature review on interest rate risk"

Found 2 essays containing the words literature review on interest rate risk.

 1. 1. Tidig hanteringsträning (”imprinting”) av föl

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Annie Karlsson; [2018]
  Keywords : prägling; tidig träning; föl; hantering; häst;

  Abstract : Hästen är ett bytesdjur vars första reaktion på rädsla är att fly. För att möjliggöra säker hantering av hästar behöver de vänjas vid olika främmande stimuli och tränas till att förstå fysiska och verbala signaler. READ MORE

 2. 2. Bank performance and credit risk management

  University essay from Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle; Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle

  Author : Felix Achou Takang; Claudine Tenguh Ntui; [2008]
  Keywords : bank performance; credit risk; credit model; interest income; non-performing loans;

  Abstract : Banking is topic, practice, business or profession almost as old as the very existence of man, but literarily it can be rooted deep back the days of the Renaissance (by the Florentine Bankers). It has sprouted from the very primitive Stone-age banking, through the Victorian-age to the technology-driven Google-age banking, encompassing automatic teller machines (ATMs), credit and debit cards, correspondent and internet banking. READ MORE