Essays about: "litiumjonbatteri"

Showing result 1 - 5 of 17 essays containing the word litiumjonbatteri.

 1. 1. Investigations of the Thermal Runaway Process of a Fluorine-Free Electrolyte Li-Ion Battery Cell

  University essay from KTH/Kemiteknik

  Author : Tamara Patranika; [2021]
  Keywords : Lithium-ion batteries; Electrolyte; Non-fluorinated; Thermal stability; Litiumjonbatteri; Elektrolyt; Fluorfri; Termisk stabilitet;

  Abstract : Detta projekt syftar till att undersöka den termiska rusningsprocessen hos ett litiumjonbatteri med en fluorfri elektrolyt och jämföra den med en kommersiellt använd fluor-innehållande elektrolyt. Battericellerna innehöll silikon-grafit som anod och LiNi0.6Mn0.2Co0. READ MORE

 2. 2. Parameter extraction in lithium ion batteries using optimal experiments

  University essay from KTH/Fordonsdesign

  Author : Venu Gopal Prathimala; [2021]
  Keywords : Lithium-ion battery; State of Charge; Physics-based battery models; Model parameterization; Optimal experiments; Sensitivity analysis; Scanning electron microscopy; Brunauer–Emmett–Teller; Litiumjonbatteri; fysikbaserade batterimodeller; modellparameterisering; optimala experiment; känslighetsanalys; skanningelektronmikroskopi; Brunauer – Emmett – Teller; batteri elfordon;

  Abstract : Lithium-ion (Li-Ion) batteries are widely used in various applications and are viable for automotive applications. The effective management of Li-Ion batteries in battery electric vehicles (BEV) plays a crucial role in performance and range. READ MORE

 3. 3. Investigation of Battery Parameters for Li-ion Battery State of Health Estimation

  University essay from KTH/Kemiteknik

  Author : Camilla Söderhielm; [2021]
  Keywords : Lithium-ion battery; State of Health; low-temperature ageing; high-temperature ageing; ageing mechanisms; Litiumjonbatteri; hälsotillstånd; lågtemperaturåldring; högtemperaturåldring; åldringsmekanismer;

  Abstract : Miljöpåverkan från konventionella förbränningsmotorer har bidragit till en övergång till elmotorer. I denna övergång spelar litiumjonbatterier en viktig roll som energilagringssystem, men på grund av sin reaktiva kemi kan de utgöra en säkerhetsrisk. READ MORE

 4. 4. Emulation of Analog Front-End isoSPI communication for Battery Management Systems

  University essay from KTH/Mekatronik

  Author : Julia Malachowska; Miko Nore; [2021]
  Keywords : BMS; Lithium­ion battery; isoSPI; emulation; embedded system; Batteristyrsystem; litiumjonbatteri; isoSPI; emulering; inbyggda system;

  Abstract : This study aims to investigate how an emulator could be developed as a testing tool for Battery Management Systems (BMS) by emulating the Analog Front­end (AFE) circuit communicating with a control unit for monitoring of Lithium­Ion Batteries. All of the research was conducted in the context of the company Northvolt. READ MORE

 5. 5. Temperature Optimization and Internal Chemical Changes on Cathode Material During Solution Discharge Step in Lithium-Ion Battery Recycling

  University essay from KTH/Kemi

  Author : Berfu Karli; [2021]
  Keywords : solution discharge; lithium-ion battery recycling; cathode material; NMC 811; temperature optimization.; lösningsbaserade urladdning; återvinning av litiumjonbatterier; katodmaterial; NMC 811; temperaturoptimering;

  Abstract : Sammanfattning på svenska: I nutiden, forskning och innovationer båda från akademi och industri försätter för att minska effekterna från klimatförändring. Ett av många viktiga område där utvecklingen fortsätter är litiumjonbatterier (LIB). READ MORE