Essays about: "litter size"

Showing result 1 - 5 of 65 essays containing the words litter size.

 1. 1. Reproduktionsdata hos schäfrar vid Försvarsmaktens hundavelsstation : dräktighet, kullstorlek och valpdödlighet

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Emma May Genfeldt; [2021]
  Keywords : dräktighet; dystoki; kullstorlek; valpdödlighet; schäfer;

  Abstract : Dräktighetstiden hos hund anses generellt vara mellan 62-64 dagar från ovulation. Dessa siffror är ganska konstanta till skillnad från om dräktighetstiden räknas från parning då tikens fertiliseringsperiod och spermiernas långa överlevnad i tiken gör att den skenbara dräktighets-tiden kan variera förhållandevis kraftigt. READ MORE

 2. 2. Kartläggning av reproduktionsproblem hos berner sennentikar : med fokus på kullstorlek, förlossningsproblem och valpdödlighet

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Linda Sofia Rasmus; [2021]
  Keywords : Berner sennen; dystoki; fertilitet; kullstorlek; reproduktion; reproduktionsproblem; valpdödlighet;

  Abstract : 2009–2019 rapporterades årligen i medeltal 74 berner sennenkullar till Svenska Sennenhundklubben (SShK). Renrasiga hundars reproduktion är betydelsefullt för avel och rasens hälsa. Tidigare studier har undersökt reproduktionsproblem hos hundar både i Sverige och internationellt. READ MORE

 3. 3. Förekomst av missbildningar hos kattungar, och en undersökning av relationerna mellan missbildningar, dödfödsel och kejsarsnitt

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Annie Karlsson; [2021]
  Keywords : missbildning; medfödd defekt; dödfödsel; kejsarsnitt; kattunge; kattungar; katt;

  Abstract : Missbildningar förekommer hos kattungar och orsakar olika grader av lidande. En del missbildningar ökar även risken för dödfödsel och förlossningskomplikationer. Variationer mellan olika kattraser har setts vad gäller förekomst av vissa missbildningar, risk för dödfödsel och behov av kejsarsnitt. READ MORE

 4. 4. Photodegradation of macroplastics to microplastics : A laboratory study on common litter found in urban areas

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Author : Jonathan Svedin; [2020]
  Keywords : ;

  Abstract : During the last 60 years the plastic production has increased more than 190 times and plasticpollution both at sea and land is a growing issue. Every year millions of tons of plastic waste fromland reaches the oceans, but the land-based sources are diffuse. READ MORE

 5. 5. Järnstatus och rutiner för järnsupplementering till svenska smågrisar

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Amanda Bajraszewski; [2020]
  Keywords : smågris; järnstatus; järnsupplementering; hemoglobin; järnbristanemi; IDA;

  Abstract : Otillräckligt järnintag hos diande smågrisar resulterar snabbt i järnbrist och vidare järnbristanemi (eng. iron-deficiency anemia, IDA). IDA utgör ett allvarligt hälsoproblem hos våra domesticerade smågrisar, och leder till lägre tillväxt, mindre motståndskraft mot infektiösa sjukdomar och i värsta fall en ökad smågrisdödlighet. READ MORE