Essays about: "livscykelanalys"

Showing result 1 - 5 of 101 essays containing the word livscykelanalys.

 1. 1. Ett gestaltningsförslag för Ursviks torg med fokus på hårda materials klimatpåverkan : att skapa mer hållbara landskapsarkitekturprojekt genom klimatberäkningar

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Amanda Smedberg; [2020]
  Keywords : BIMitigation; gestaltning; hållbar stadsplanering; hårda material; klimatpåverkan; LCA; livscykelanalys;

  Abstract : Sverige har som mål att år 2045 inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Samtidigt pågår en global trend av ökad urbanisering i kombination med att befolkningen växer. READ MORE

 2. 2. Environmental Impact of a Portable Photo Flash - Using Life Cycle Assessment Methodology

  University essay from KTH/Kemiteknik

  Author : Tim Storfeldt Moqvist; [2020]
  Keywords : LCA; Sustainability; Chemistry; Photoflash; Photography; Hållbarhet; Livscykelanalys; Kemi; Foto; Fotoblixt; Lampa;

  Abstract : This study was about performing an LCA on a portable flash unit, C1, made by Profoto. The goal was to get an overview of the environmental impact of the C1 and to investigate hotspots in the production and/or use phase of the C1. READ MORE

 3. 3. Evaluating the Environmental Impact of a Product : Partial Life Cycle Assessment

  University essay from Jönköping University/JTH, Logistik och verksamhetsledning; Jönköping University/JTH, Logistik och verksamhetsledning

  Author : Lina Ek; Sanna Ström; [2020]
  Keywords : CO2-eq; climate change; cradle-to-grave; environmental impact; footprint; functional unit; green production; LCA; new product development; supply chain; sustainability; sustainable transport;

  Abstract : Purpose – The purpose of this research is to investigate how manufacturing organisations can decrease their environmental impact in the supply chain. To meet the purpose, two research questions were formulated:  1. How can a manufacturing organisation reduce its environmental impact caused by transportation?  2. READ MORE

 4. 4. Hur grönt är ett stadsträd? : ett stadsträds klimatavtryck ur ett livscykelperspektiv

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Erik Lind; [2020]
  Keywords : klimatavtryck; stadsträd; livscykelanalys; LCA; växthusgasutsläpp; koldioxidupptag; kolförråd; kolsänka; Salix alba; Quercus rubra; Pinus sylvestris; negativa utsläpp; klimatförändringar;

  Abstract : I uppsatsen undersöks vad plantering av ett enskilt stadsträd har för effekt på växthusgasbalansen. Ämnet undersöks genom litteraturstudie och livscykelanalys av plantering av E-plantor av trädarterna Salix alba, Quercus rubra och Pinus sylvestris i plantskolestorlek alléträd 30-35 med rotklump i öppen parkmark i Helsingborg, Stockholm och Umeå. READ MORE

 5. 5. LCC and LCA for Low Temperature Heating Integrated with Energy Active Envelope Systems

  University essay from KTH/Energiteknik

  Author : Esther Buitrago Villaplana; [2020]
  Keywords : EAW; U-value; energy savings; net present value; environmental impact; operating and maintenance costs; EAW; U-värde; energibesparingar; nuvärdet; miljöpåverkan; drifts- och underhållskostnader;

  Abstract : Windows has been always considered as heat sinks and they can account more than 25% of a building envelope. For this reason, its design and performance in dwellings play a major role in regulating the indoor environment. READ MORE