Essays about: "livsmedel"

Showing result 1 - 5 of 283 essays containing the word livsmedel.

 1. 1. The importance of livestock for food security and nutrition in Sub-Saharan Africa

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Kajsa Bruhn; [2019]
  Keywords : undernourishment; stunting; livestock ownership; animal source foods; diarrhea;

  Abstract : In Sub- Saharan Africa 222 million people suffer from undernourishment, making it the region with the highest prevalence of undernourishment in the world. The prevalence of household livestock ownership is high in the region, making livestock’s influence on undernourishment and food security an interesting aspect to further examine. READ MORE

 2. 2. Transportation demands : of chilled and frozen groceries

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Author : Viktor Österberg; [2019]
  Keywords : Backpack; Bag; Food Transportation; Groceries; Industrial Design Engineer; Sustainable Design; Hållbar Design; Livsmedel; Matvarutransport; Teknisk Design; Ryggsäck; Väska;

  Abstract : Today focus on the environemnt is bigger than ever before. UN writes in their climate agenda that they by 2030want to cut the food waste per capita in half. READ MORE

 3. 3. Läkemedelsverket återkallande av flunixin för behandling av livsmedelsproducerande djur

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Ulrika Holmquist; [2019]
  Keywords : Dietanolamin; DEA; flunixin; carcinogent;

  Abstract : Flunixin är ett antiinflammatoriskt och smärtstillande veterinärläkemedel. Det har tillsammans med fyra andra veterinära läkemedel blivit återkallade för medicinering av livsmedelsproducerande djur inom EU. Syftet med litteraturstudien är att utreda vad som ligger bakom återkallandet och vilka risker dietanolamin utger. READ MORE

 4. 4. Investigation of graphene and nanocellulose hybrid films as a barrier material in packages

  University essay from Lunds universitet/Centrum för analys och syntes

  Author : Jens Bodelsson; [2019]
  Keywords : Nanocellulose; CNF; Graphene; Barrier; Dispersion; graphene nanosheets; coating; sonication; carboxymethylated; polymer technology; polymerteknologi; Technology and Engineering;

  Abstract : In this report, hybrid films of carboxymethylated cellulose nanofibrils (CNF) and graphene nanosheets (GNs) have been prepared to evaluate if the GNs can enhance the barrier properties of the CNF films. CNF already possess great barrier properties at low relative humidity (RH) but it is drastically lowered when the RH reaches above 50% due to its strong hydrophilicity of CNF. READ MORE

 5. 5. Vildsvin (sus scrofa) som zoonotisk smittspridare

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Mikaela Neijdebro; [2019]
  Keywords : vildsvin; sus scrofa; zoonos; smittspridning; reservoar; Europa; Sverige;

  Abstract : På senare år har flertalet stora utbrott av zoonotiska sjukdomar uppmärksammats runt om i världen. Flertalet av dessa har sin reservoar hos vilda djur. Detta har lett till ett ökat intresse och ökad uppmärksamhet från allmänheten rörande zoonotiska sjukdomar och deras koppling till vilda djur. READ MORE