Essays about: "livsmedelssäkerhet"

Showing result 1 - 5 of 53 essays containing the word livsmedelssäkerhet.

 1. 1. Ökade produktionskostnader och krisberedskap : en intervjustudie från ekologiska nötköttsproducenters perspektiv

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Hanna Lundberg; [2023]
  Keywords : lantbruk; nötköttsproduktion; livsmedelssystem; livsmedelssäkerhet; försäljningskanaler; krisberedskap;

  Abstract : Kriget i Ukraina har bidragit till stora utmaningar för dagens producenter i form av ökade produktionskostnader. Kostnader för insatsvaror, el och drivmedel har skjutit i höjden vilket har bidragit till att lantbrukare tvingats skära ner sin produktion eller i vissa fall lägga ner den helt (LRF 2022b). READ MORE

 2. 2. Redlighet inom livsmedelshantering : en kvalitativ studie av möjliga orsaker till brister avseende redlighet

  University essay from SLU/Dept. of People and Society

  Author : Evelina Nabb; Taban Salim; [2022]
  Keywords : Redlighet; livsmedelshantering; livsmedelssäkerhet; delfi-metod; livsmedelsfusk;

  Abstract : Under de senaste decennierna har intresset för livsmedelssäkerhet ökat i hela världen och inte minst i Sverige. Redlighet är ett återkommande begrepp i Europaparlamentets och rådets förordningar som förknippas med livsmedelssäkerhet och blev därför genast intressant att titta närmare på och undersöka ifall lagen som stödjer redlighet verkligen följs i verksamheter som hanterar livsmedel. READ MORE

 3. 3. Activated Carbon for Treatment of Drinking Water - Removal of PFAS, DOC, UV254 and Odor Using Adsorption on Activated Carbon

  University essay from KTH/Kemiteknik

  Author : Beatrice Marsilius; [2022]
  Keywords : PFAS; DOC; UV254; activated carbon; adsorption; PFAS; DOC; UV254; aktivt kol; adsorption;

  Abstract : Tillgång till rent dricksvatten är en mänsklig rättighet och en viktig del av ett hållbart samhälle. Därför är det viktigt att säkerställa tillgången till samt kvaliteten av dricksvattnet som produceras i Sveriges vattenverk och i vattenverk världen över. READ MORE

 4. 4. Livsmedelsburna zoonoser och framväxande hot : en kunskapsanalys av projekt inom ”The One Health European Joint Programme” (OHEJP)

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Emelie Andrén Lagerwall; [2022]
  Keywords : One Health; One Health European Joint Programme; livsmedelsburna zoonoser; framväxande hot; antimikrobiell resistens; folkhälsa; djurhälsa; livsmedelssäkerhet;

  Abstract : OHEJP är ett EU-finansierat projekt som totalt 22 europeiska länder deltar i. Projektet startade 2018 och förväntas pågå under fem års tid. Projektet syftar till att skapa nya metoder och verktyg för att förbättra samarbetet mellan myndigheter inom sektorerna djurhälsa, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. READ MORE

 5. 5. Nordic sea vegetables as a future edible crop : is it sustainable and safe?

  University essay from SLU/Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Patrik Zettergren; [2022]
  Keywords : Algae; food; sustainability; future crops; Nordic countries;

  Abstract : As the population continues to grow, so does the need for sustainable food sources. In recent years the production of sea vegetables has been getting more and more attention in the Nordic countries. The cultivation of seaweed can be connected to several of Sweden's national sustainability goals. READ MORE