Essays about: "livsmedelsstrategin"

Showing result 1 - 5 of 10 essays containing the word livsmedelsstrategin.

 1. 1. Hur översätts den nationella livsmedelsstrategin till lokal verkstad? : en fallstudie utifrån Grästorps kommuns förutsättningar

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Sofie Skalstad; [2020]
  Keywords : livsmedelsstrategi; översättning; aktör; nätverk; resurser; Grästorp;

  Abstract : Denna fallstudie syftar till att undersöka hur en lokal implementering av den nationella livsmedelsstrategin kan se ut, med det planerade ar-betet i Grästorps kommun och de lokala förutsättningarna där som ex-empel. Kommunen har uttryckt ett stort intresse för att arbeta med frågan och många praktiska förutsättningar talar för en lokal satsning på livsmedelsstrategiskt arbete. READ MORE

 2. 2. När praktiken möter strategin : en beskrivning av grönsaksodlares handlingsutrymme i relation till Sveriges livsmedelsstrategi

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Kerstin Magnusson; [2019]
  Keywords : grönsaksodling; grönsaksodlare; strukturella faktorer; handlingsutrymme; livsmedelsstrategi;

  Abstract : I detta arbete möter grönsaksodlares praktiska erfarenheter den svenska livsmedelsstrategins mål om en ökad inhemsk livsmedelsproduktion. Livsmedelsstrategin anger regeringens vision om den svenska livsmedelsproduktionens utveckling. READ MORE

 3. 3. Evaluating resilience in the governing process of the food strategy for StockholmCounty : Resilience from theory to practice in a qualitativestudy

  University essay from KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Author : Elin Lundgren; [2019]
  Keywords : Resilience; governance; food strategy; Stockholm County;

  Abstract : To meet global challenges in food provision and to counteract environmental issues derivingfrom the food system, improved governance is necessary. Resilience is presented as a tool formanaging ecosystem services and for understanding what is required to achieve food security. READ MORE

 4. 4. Lönsamhet i att konvertera från konventionell till ekologisk mjölkgård : en fallstudie

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Henrik Andersson; [2018]
  Keywords : omställning; krav; ekologiskt; mjölkproduktion; kostnader; mjölk; sammansättning; avkastning;

  Abstract : En ökad marknad för ekologiska varor enligt Ekoweb (2017) ger ett stort intresse för att bedriva ekologisk produktion då många konsumenter värnar om miljövänlig mat och god djurhållning, och att det ekologiska livsmedlet slår försäljningsrekord varje år: Detta gör ämnet intressant att studera (Jordbruksverket, 2018b). Det blir oftast ett högre täckningsbidrag på de flesta gårdar med ekologisk produktion. READ MORE

 5. 5. En studie av drivkrafter och barriärer för att integrera hållbarhet i ett livsmedelsföretag : en fallstudie av ett svenskt slakteriföretag

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Ulrik Bergsland; Filippa Isaksson; [2018]
  Keywords : hållbarhet; köttbranschen; livsmedelsbranschen; livsmedelsföretag; mat; kött; sustainable supply chain management;

  Abstract : Parisavtalet, Kyotoprotokollet och livsmedelsstrategin driver på för ett mer hållbart arbete inom företag. I studien kopplas hållbarhetsarbete mot livsmedelsföretag eftersom mat är något som alltid kommer att behövas, och det är då av vikt att den är hållbart producerad. READ MORE