Essays about: "livsmedelssystem"

Showing result 1 - 5 of 33 essays containing the word livsmedelssystem.

 1. 1. A catch-22 scenario in the Swedish food system : –A scientific examination of cyprinid fishingand its management possibilities in Sweden

  University essay from SLU/Department of Molecular Sciences

  Author : Peter Andreas Van Berlekom; [2023]
  Keywords : Cyprinids; Swedish food supply chain; fisheries management; Complex Adaptive System CAS ;

  Abstract : Cyprinid fish like roach, bream and ide are natural resources in Sweden that were common and consumed in households up to the late 19th century. Due to societal changes during the industrialization cyprinids lost their domestic importance. Today we see an increasing demand for sustainable food sources. READ MORE

 2. 2. Bonderevolt eller överlevnadskreativitet : en studie om mjölkproducenters resa till egen förädling av gårdens mjölk

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Lisa Valleräng; [2023]
  Keywords : gårdsmejeri; förädling; mjölkgård; globala livsmedelssystem; lokala livsmedelssystem; berättande; värdeskapande; relationsmat;

  Abstract : I denna uppsats undersöks mjölkgårdar som investerat i och utvecklat förädling av gårdarnas egen mjölk. Fyra mjölkgårdar har besökts och där har jag genomfört djupgående intervjuer och observationer i två dagar på vardera gård. READ MORE

 3. 3. Ökade produktionskostnader och krisberedskap : en intervjustudie från ekologiska nötköttsproducenters perspektiv

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Hanna Lundberg; [2023]
  Keywords : lantbruk; nötköttsproduktion; livsmedelssystem; livsmedelssäkerhet; försäljningskanaler; krisberedskap;

  Abstract : Kriget i Ukraina har bidragit till stora utmaningar för dagens producenter i form av ökade produktionskostnader. Kostnader för insatsvaror, el och drivmedel har skjutit i höjden vilket har bidragit till att lantbrukare tvingats skära ner sin produktion eller i vissa fall lägga ner den helt (LRF 2022b). READ MORE

 4. 4. Att arbeta för en värld som fungerar : en studie om samtalets betydelse för att bygga ett hållbart livsmedelssystem

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Hannes Norr; [2022]
  Keywords : samtal; kunskapssyn; epistemologi; hållbarhet;

  Abstract : I uppsatsen undersöks hur odlingsutbildningar utanför den akademiska världen överbryggar förståelsen av varandras filosofiska synsätt och epistemologiska utgångspunkter. Studien undersöker skillnader och likheter mellan odlingsinriktningar, hur formella och informella samarbeten ser ut och redogör för samtalen som pågår mellan representanter för odlingsinriktningarna. READ MORE

 5. 5. Exploration of ways to utilize wheat chaff through fungal substrate conversion : a base for animal feed or substrate for cultivation of edible mushrooms

  University essay from SLU/Department of Molecular Sciences

  Author : Caroline Sandberg; [2022]
  Keywords : harvest residues; chaff; oyster mushroom; agro-waste reduction; mushroom production;

  Abstract : The shift towards a more sustainable food system emphasises a need for increased circularity and valorisation of available resources. Chaff constitutes one of three main fractions obtained upon harvest of certain crops, during which it is generally discarded on the field. READ MORE