Essays about: "livsstil"

Showing result 1 - 5 of 122 essays containing the word livsstil.

 1. 1. Ungdomars perspektiv på landsbygd och lantbruk : en studie bland gymnasieelever i Sala kommun

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Tilda Magnusson; [2020]
  Keywords : kognitiv karta; livsstil; landsbygd; lantbruk; mentimeter; ungdomar;

  Abstract : Framtida generationers uppfattning av landsbygden som plats att bo och arbeta på har en stor betydelse i debatten om framtidens livsmedelsproduktion, men också för Sveriges landsbygder. Kommande generationer måste ha ett intresse av att bo och arbeta på landsbygden om hela Sverige ska leva. READ MORE

 2. 2. Förekomst av kroniska sjukdomar hos överviktiga hundar

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Remon Yosri Kamel Azmy; Love Bromé; [2020]
  Keywords : fetma; hund; kroniska sjukdomar; riskfaktorer; övervikt;

  Abstract : Övervikt hos hundar är ett utbrett problem som existerar i flera länder runt om i världen inklusive Sverige. Syftet med det här arbetet var att beskriva vanliga sjukdomar som förekommer vid övervikt hos hund samt vilka riskfaktorer som orsakar övervikt genom en litteraturstudie. READ MORE

 3. 3. MULTIDIMENSIONAL APPROACH INCLUDING PHYSICAL ACTIVITY IN REDUCING OBESITY IN CHILDREN AND TEENAGERS A Systematic Literature Review

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Author : Selahattin Acikgöz; [2019-12-10]
  Keywords : Physical activity; multi intervention; children; obesity;

  Abstract : Bakgrund Barn som växer upp med fetma har ökad risk att få ett antal fetmarelaterade hälsoproblem som diabetes, hjärt-kärlsjukdomar, funktionsnedsättningar och för tidig död. Fetma beror på ett antal faktorer. Och det finns olika interventioner med en kombination av multidiciplinära insatser för barn och ungdomar med fetma. READ MORE

 4. 4. The Saxon country houses in Transylvania - A survey on the rural heritage, its present challenges and future possibilities

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Author : Christina Gherman; [2019]
  Keywords : Saxon; Trabsylvania; rural architecture; heritage; Romania; vernacular; reuse; rehabilitation; Arts and Architecture;

  Abstract : De Saxiska byarna i Transsylvanien karaktäriseras av sina befästa kyrkor och av en bystruktur som förblivit oförändrad sedan medeltiden. Idag finns sju av dessa hundratals byar listade på UNE-SCOs världsarvslista, men det finns ett stort värde i att arbeta för att bevara ännu fler. READ MORE

 5. 5. "Det var ett äventyr" - en studie om livet som flottare efter Piteälven

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Linda Norén; [2019]
  Keywords : flottning; kvinnor i flottningen; skogsarbetare; intervjuer; skogshistoria; floating of timber; women in timber floating; loggers; interviews; forest history;

  Abstract : Flottning av virke i större skala inleddes i samband industrialiseringen i början av 1800-talet och ändå fram till slutet av 1960-talet var flottningen det dominerande och mest ekonomiska transportmedlet för virke. Succesivt tog lastbilarna över och flottningen avvecklades. READ MORE