Essays about: "ljuddämpning"

Found 4 essays containing the word ljuddämpning.

 1. 1. Noise-free distortion pedal for electric guitars : Designing and constructing a unique distortion pedal for live playing guitarists

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Tobias Almqvist; David Nordberg; [2019]
  Keywords : Electric guitar; effect pedal; audio muting; noise removal; noise gate; Elektrisk gitarr; effektpedal; ljuddämpning; brusbortagning; brusgrind;

  Abstract : Guitarists using effect pedals to alter the way their guitar sounds often face the problem of loud noise when they want their guitars to be completely silent. This can be the result of using a distortion pedal which works well when you’re playing, but not when you have a brief pause. READ MORE

 2. 2. Bullerproblematik och akustisk design : projektering som verktyg för att bearbeta högre ljudnivåer

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Fredrik Andersson; [2014]
  Keywords : buller; akustisk design; ljudlandskap; hållbar utveckling; ljud; grön infrastruktur; projektering; ljudmiljö; ljuddämpning; bullerbekämpning; ytbehandlingar;

  Abstract : Utformningen och projekteringen av offentliga miljöer har länge haft visuella intryck som utgångspunkt och fokus. Den fortlöpande urbaniseringen och förtätningen av städer leder till högre krav på offentliga platsers funktion och utnyttjandegrad. Fler människor ska kunna använda och dra nytta av allt färre områden. READ MORE

 3. 3. Vegetation och ljudmiljö

  University essay from SLU/Landscape Architecture (until 121231)

  Author : Josefin Henriksson; [2011]
  Keywords : Akustisk design; Buller; Gröna tak; Landskapsarkitektur; Ljud; Ljuddämpning; Ljudlandskap;

  Abstract : Landscape architecture is a visual profession, but other senses also affect our interpretation of a place. Sounds can give us a lot of information about an environment, and they are often perceived as positive. READ MORE

 4. 4. Ljuddämpning av ventilationsfläktar i djurstallar

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Martin Dreber; [2000]
  Keywords : buller; djurstallar; ventilation; ljuddämpare; ljudmätningar;

  Abstract : Den dominerande kontinuerliga bullerkällan i djurstallar uppkommer från ventilationsfläktar. Eftersom det är bevisat att buller bidrar till stress hos djur och människor restes krav under 1970-talet på högsta tillåtna ljudnivåer för djurstallar. READ MORE