Essays about: "ljudkvalitet"

Showing result 1 - 5 of 11 essays containing the word ljudkvalitet.

 1. 1. A = 432: A superior tuning or just a different intonation? How tuning standards affects emotional response, timbre and sound quality in music

  University essay from Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Author : Simon Palmblad; [2018]
  Keywords : Music; Tuning systems; A = 432 Hz; Emotional response; Digital re-tuning; Pitch memory;

  Abstract : The purpose of this study was to explore the ways tuning to A = 432 Hz affects emotional response, timbre, sound quality, character and tone compared to the standard tuning of A = 440 Hz, and whether or not it is humanly possible to discern a difference between these two. This was all done in an effort to evaluate claims that A = 432 Hz is superior to standard tuning in regards the previously mentioned factors. READ MORE

 2. 2. Artificial Neural Networks in Swedish Speech Synthesis

  University essay from KTH/Tal-kommunikation

  Author : Per Näslund; [2018]
  Keywords : Speech Synthesis; neural; LSTM; Speech Technology; Tacotron; Attention; CNN; Neural Networks; RNN;

  Abstract : Text-to-speech (TTS) systems have entered our daily lives in the form of smart assistants and many other applications. Contemporary re- search applies machine learning and artificial neural networks (ANNs) to synthesize speech. It has been shown that these systems outperform the older concatenative and parametric methods. READ MORE

 3. 3. Acoustic feedback suppression in audio mixer for PA applications

  University essay from Umeå universitet/Institutionen för fysik

  Author : Mattias Ekström; [2017]
  Keywords : Digital signal processing; feedback suppression;

  Abstract : When a speaker is addressing an audience, a PA system consisting of a microphone and a loudspeaker is often used. If the microphone picks up too much of the loudspeaker energy, acoustic feedback in the form of an unwanted characteristic howling can occur. READ MORE

 4. 4. Kvalitativ och kvantitativ jämförelse mellan olika fonokardiografiska inspelningsverktyg för veterinärmedicinskt bruk

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Emil Nordh; [2017]
  Keywords : elektroniska stetoskop; fonokardiografi; hund; katt; jämförelse;

  Abstract : Auskultation av hjärtat med stetoskop är en viktig del i den kliniska diagnostiken och används dagligen av vårdpersonal världen över. Till skillnad från de analoga membranbaserade stetoskopen, erbjuder elektroniska stetoskop möjlighet till förstärkning och filtrering av ljud, simultan auskultation i grupp, lagring och återspelning av ljud, grafisk framställning av ljuden samt signalanalys. READ MORE

 5. 5. Generating Ergonomic Fingerings forPiano

  University essay from KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC); KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Author : Mikael Andersson; Mira Yao Håkansson; [2014]
  Keywords : ;

  Abstract : Genomtänkta fingersättningar är användbara för att kunna spela ett instrument väl, och bidrar till att förbättra både flexibilitet och ljudkvalitet. Denna studie utforskade möjligheterna att med hjälp av en uppsättning regler generera ergonomiska fingersättningar för piano, för monofoniska melodier. READ MORE