Essays about: "ljus intensitet"

Showing result 1 - 5 of 20 essays containing the words ljus intensitet.

 1. 1. Implementation of Scheimpflug Lidar for Entomological Monitoring of Bark Beetles

  University essay from Lunds universitet/Fysiska institutionen; Lunds universitet/Förbränningsfysik

  Author : Jonathan Peterson; [2020]
  Keywords : Scheimpflug Lidar; Lidar; Bark beetles; Forestry; Entomological monitoring; Physics and Astronomy;

  Abstract : Bark beetles are responsible for great damages to Swedish forestry every year. This project focuses on a method of entomological lidar called Scheimpflug lidar to detect and monitor bark beetles. Scheimpflug lidar uses old techniques from photography to achieve a deep field of focus to resolve objects over long distances. READ MORE

 2. 2. Ljusets och mörkrets effekt på suggor och gyltor : reproduktion, produktion och välfärd

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Julia Carlsson; [2020]
  Keywords : ljusperiod; ljus intensitet; artificiell belysning; säsongsbunden infertilitet; laktation; grisning;

  Abstract : Det är av stor ekonomisk betydelse för lönsamheten i en intensiv grisproduktion att ha fungerande reproduktion och produktion av smågrisar. Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka vilken effekt ljus och mörker har för suggor och gyltor i olika produktionsstadier samt inverkan av ljusperiod eller ljusintensitet. READ MORE

 3. 3. Vem släcker stjärnorna? : en sammanställning över det artificiella ljusets påverkan i den urbana kontexten från en landskapsarkitekts perspektiv

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Kajsa Andén; [2020]
  Keywords : ljusförorening; artificiellt ljus; sky glow; hållbar belysning; mörker; urban planering; belysnings strategier; ekosystemtjänster; biologiska system;

  Abstract : Ljusföroreningar innebär det artificiella ljusets negativa påverkan på miljön. Denna påverkan uppmärksammas allt mer i dagens samhälle där belysningen av staden tenderar att bli allt aggressivare mot det naturliga mörkret. Det artificiella ljuset påverkar människor och djurens biologiska system. READ MORE

 4. 4. Manipulation and application of laser light using spatial light modulation

  University essay from Lunds universitet/Atomfysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Author : Albin Hedse; [2020]
  Keywords : spatial light modulation; wavefront correction; high harmonic generation; harmonic divergence; Physics and Astronomy;

  Abstract : Attosecond pulses obtained via high harmonic generation often suffer from chromatic aberration. This is inherent from the generation process as a consequence of the spatial profile of the driving laser pulses. READ MORE

 5. 5. Transient Plasma Photonic Crystals - A Route Towards Slow Ultra-intense Light?

  University essay from Lunds universitet/Atomfysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Author : Robin Weissenbilder; [2018]
  Keywords : slow; light; plasma; photonic; crystal; transient; ultra-intense; short; pulse; laser; Physics and Astronomy;

  Abstract : Periodic electron and ion density modulations in near critical density plasmas induced by counterpropagating femtosecond pulses of intensities on the order of 10¹⁵ to 10¹⁶ Wcm⁻² are described in a linear and stationary regime and investigated using particle-in-cell simulations in one and two dimensions. The periodic gratings produce transient plasma photonic crystals lasting up to several picoseconds with ultra-wide angle-selective band gaps on the order of Δω/ω₀ ≈ 10-20%. READ MORE