Essays about: "ljus"

Showing result 1 - 5 of 546 essays containing the word ljus.

 1. 1. TIME FOR SHIFT CHANGE IN THE FABRIC OF EXISTENCE Exploring the role of darkness and artificial light for humans and biodiversity

  University essay from Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Author : Maya Strömgren; [2021-06-23]
  Keywords : Darkness; artificial light; light pollution; biodiversity; human- non-human relations; all-ecology; non-representational theory; Mörker; artificiellt ljus; ljusföroreningar; biodiversitet; människa-natur relationer; all-ekologi; non-representational theory;

  Abstract : This thesis departs from the loss of biodiversity due to artificial light at night. The diurnal human has taken over all hours of the day instead of the natural light once, meaning that space and time have become limited for the nocturnal living species. READ MORE

 2. 2. Grandödens och andra faktorers effekt på aspens lavflora i Fiby urskog

  University essay from SLU/Dept. of Ecology

  Author : Tore Dahlberg; [2021]
  Keywords : Fiby; granbarkborre; lavar; asp; ljus;

  Abstract : Fiby urskog är sedan lång tid tillbaka känt för en stor biologisk mångfald med många hotade arter. Bland annat finns en intressant lavflora knuten till områdets gamla aspar. Under sommaren 2019 dog stora delar av områdets granar av granbarkborreangrepp. READ MORE

 3. 3. 2D & 3D phase retrieval for propagation-based X-ray phase-contrast tomography

  University essay from Lunds universitet/Synkrotronljusfysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Author : Philip Stjärneblad; [2021]
  Keywords : Propagation-based X-ray phase-contrast tomography; PB-PCT; Propagation-based X-ray phase-contrast Imaging; PB-PCI; 2d phase retrieval; 3d phase retrieval; TIE; sinogram consistency; reconstruction artefacts; Science General;

  Abstract : Propagation-based X-ray phase-contrast tomography is a 3d imaging technique that utilizes two-dimensional projections from different angular views $\theta =[0,\pi]$ to reconstruct the 3D object information. The phase-contrast allows for higher feature contrast than conventional transmission tomography, as the phase interference gives rise to a sharp edge contrast. READ MORE

 4. 4. Trygga urbana miljöer efter mörkrets inbrott : en ljusdesign på Östra kyrkogårdens minneslund i Malmö

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Elvira Jubel; [2021]
  Keywords : Ljusdesign; belysning; trygghet; ljussättning; ljusföroreningar; minneslund;

  Abstract : Med hjälp av artificiellt ljus kan vi skapa tryggare utomhusmiljöer för att människor ska kunna röra sig fritt efter mörkrets inbrott. Det är dock ohållbart att belysa alla delar av en stad med tanke på de miljörisker som finns vid ljussättning. READ MORE

 5. 5. Development of an absorption model for gas discharge lamp simulation

  University essay from Malmö universitet/Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik (MTM)

  Author : Oscar Vigstrand; [2021]
  Keywords : Discharge lamp; Plasma; UV radiation;

  Abstract : Ultraviolet (UV) light has been used for disinfection purposes for over 100 years. Irradiation by UV light is a method to disinfect surfaces in order to prevent microbiological growth. At Tetra Pak this is of great importance as they are manufacturer of filling machines. READ MORE