Essays about: "ljusperiod"

Found 2 essays containing the word ljusperiod.

 1. 1. Ljusets och mörkrets effekt på suggor och gyltor : reproduktion, produktion och välfärd

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Julia Carlsson; [2020]
  Keywords : ljusperiod; ljus intensitet; artificiell belysning; säsongsbunden infertilitet; laktation; grisning;

  Abstract : Det är av stor ekonomisk betydelse för lönsamheten i en intensiv grisproduktion att ha fungerande reproduktion och produktion av smågrisar. Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka vilken effekt ljus och mörker har för suggor och gyltor i olika produktionsstadier samt inverkan av ljusperiod eller ljusintensitet. READ MORE

 2. 2. Ljusprogram för kor

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Emma Duvelid; [2012]
  Keywords : Ljusprogram; Mjölkkor; Mjölkproduktion; Skötsel; Hormoner;

  Abstract : Sammanfattning Syftet med denna litteraturstudie är att kartlägga hur ljus upplevs och påverkar kor i olika livsstadier. I dagsläget finns det företag som har rekommendationer för ljusanvändning ute på marknaden, dock behöver forskningsunderlaget kompletteras. READ MORE