Essays about: "ljussättning"

Showing result 1 - 5 of 29 essays containing the word ljussättning.

 1. 1. Tryggt ljus när mörkret faller på : ett ljussättningsförslag för Stångby Stadsdelspark i Lund

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Jessica Roos; [2019]
  Keywords : ljus; ljussättning; upplevelse; trygghet; gestaltning; landskapsarkitektur; genus; Stångby stadsdelspark;

  Abstract : 36% av Malmös medborgare har i en undersökning uppgett att de känner sig otrygga när de går ensamma utomhus när det är mörkt. Ungefär hälften av dessa har även avstått från olika aktiviteter på grund av sin upplevda otrygghet. READ MORE

 2. 2. Hur ska belysning utformas för att bättre kunna bidra till en tryggare och säkrare utemiljö?

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Julia Malm; Sandra Pezo; [2019]
  Keywords : belysning; trygghet; utemiljö; gång- och cykelväg; stadsmiljö; parker; ljusföroreningar; ljussättning; artificiellt ljus; offentlig utemiljö; illumination; lighting;

  Abstract : Belysning är en nödvändig del i alla världens städer. Den bidrar med ljus, vägledning och är en stor del i trygghetsupplevelsen under dygnets mörka timmar. Dock kan belysningen ofta vara dåligt utförd eller otillräcklig, vilket kan leda till att platser istället känns otrygga men även blir osäkra och otillgängliga. READ MORE

 3. 3. Investigating The Relationship Between Mean Radiant Temperature (MRT) And Predicted Mean Vote (PMV) : A case study in a University building

  University essay from KTH/Installations- och energisystem

  Author : Swapnil Godbole; [2018]
  Keywords : Mean Radiant Temperature MRT ; Predicted Mean Vote PMV ; Local Thermal Discomfort; Solar shading; Window Performance; Mean Radiant Tempratur; Local Termisk Obehag; PMV; Solskydd; Fönster Prestanda;

  Abstract : Thermal comfort in an indoor environment is largely dependent on the four environmental and two personal parameters which is most commonly measured by the Predicted Mean Vote (PMV) model developed by Fanger. It has been studied that variations in these parameters beyond a range could lead to discomfort complaints. READ MORE

 4. 4. Estimating Median Visiting Times using Re-identification

  University essay from Lunds universitet/Matematik LTH

  Author : Johan Rodhe; Gustaf Oxenstierna; [2018]
  Keywords : Machine learning; Computer vision; Image analysis; Re-identification; Deep learning; Mathematics and Statistics;

  Abstract : Using customer visiting times stores can analyse customer behaviour and gain insights to help improve the store experience. This thesis investigates the possibility of using person re-identification to create a system that can estimate the median visiting time. Neural networks were used to analyse images of persons from two different views. READ MORE

 5. 5. Ranking images based on image aesthetics using a neural network

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Daniel Olsson; [2018]
  Keywords : Neural network; aesthetics; experiment;

  Abstract : How humans perceive image quality in general (e.g. aesthetics, resolution, lighting) and what constitutes to an image of good quality and aesthetics, is an interesting topic for neural networks to tackle. Lately several different aspects have been investigated in theory to try and build models to accurately predict the quality of an image. READ MORE