Essays about: "local Economic Development advantages and disadvantages"

Found 3 essays containing the words local Economic Development advantages and disadvantages.

 1. 1. Gröna tak i städer : en jämförelse mellan marknadsföring från företag och en fallstudie

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Malin Törnqvist; [2013]
  Keywords : gröna gårdar; naturtak; SEB USIF Arena; sedumtak; takträdgårdar;

  Abstract : Att bygga med gröna tak börjar bli allt vanligare för att öka grönskan i städer. I västvärlden består en stor del av städerna av outnyttjade, mörkfärgade hustak. Takytorna kan förbättra det lokala klimatet om de istället blir omsorgsfullt designade till gröna ytor – ”greening the skyline”. READ MORE

 2. 2. Transport Planning and Sustainability : The Via Baltica Case

  University essay from Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för planering och mediedesign; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för planering och mediedesign

  Author : Angelika Kowalczyk; Monika Kustra; [2009]
  Keywords : express roads; sustainable development; sustainable transport; transport planning; Via Baltica; TEN-T;

  Abstract : Road transport is most commonly used out of other modes in terms of freight and passenger transportation on local and regional levels. For European citizens it is a primary mean of their access to services, social activities and employment. The scope of road infrastructure differs in some regions. READ MORE

 3. 3. Pieces to a Puzzle : – Towards a Synergy of Sustainable Community Development Frameworks

  University essay from Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet; Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

  Author : Frédéric Massart; J.B. Matthews; [2007]
  Keywords : Sustainable Communities;

  Abstract : In response to the myriad of problems confronting society including climatic changes on our planet numerous individuals, organizations, and governments are reinventing themselves forging a new pathway towards a more sustainable future. Facilitated by a variety of different conferences, initiatives, and strategies an increasing global trend has focused on the urban context addressing environmental, economic, and economic issues by developing sustainable communities. READ MORE