Essays about: "local literature IN SALES"

Showing result 1 - 5 of 18 essays containing the words local literature IN SALES.

 1. 1. Relationsmat, det nya gamla sättet att handla mat : direkta försäljningskanaler för relationsmat samt om REKO-ring relationsmatkonsumenter

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Sandra Lindell; [2020]
  Keywords : närproducerat; konsumentbeteende; livsmedelskedjan; ekologiskt; andelsjordbruk; gårdsbutiker; bondens marknad; försäljningskanaler; livsmedelskonsument; relationsmarknadsföring; local produce; consumer behaviour; food supply chain; organic; consumer supported agriculture; farm shops; farmer’s market; sales channels; food consumer; relationship marketing;

  Abstract : Matskandaler och onödiga tillsatser i maten har påverkat livsmedelskonsumenters förtroende för livsmedelsindustrin samtidigt som en ökad klimatmedvetenhet och kunskap om hur dagens matproduktion påfrestar klimatet har fått konsumenter att ifrågasätta livsmedelskedjan och hur och var maten produceras. Intresset för att handla mer närproducerad mat ökar och det nya begreppet relationsmat som främst anammats av olika REKO-ringar i Sverige är på uppgång och har uppmärksammats av konsumentgrupper som vill gynna den lokala ekonomin, handla ekologiskt, minska matmil och veta mer om ursprunget till sin mat. READ MORE

 2. 2. Studying the impact of a mobile application in food waste reduction, circular economy, and social interaction inside the community.

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM)

  Author : Christos Gkalfas; [2019]
  Keywords : Mobile Development; literature review; food waste; circular economy; sustainability; community sharing; financial crisis; donation; Ionic; Cordova; Angular; SASS; HTML; Typescript; Google Firebase;

  Abstract : Social and ecological sustainability applications are a significant way to bring equality, equity, and happiness in society. Food waste and food security are two of the most significant problems the people have to tackle the next years. READ MORE

 3. 3. Tjuruppfödning med Åländska förhållanden : en lönsamhetsberäkning för uppfödning av mjölkraskalvar på Åland

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Johan Holmqvist; [2019]
  Keywords : ungtjur; uppfödning; mjölkrastjur; ekonomi; lönsamhet; Åland;

  Abstract : På Åland har en offensiv satsning gjorts för att utöka antalet mjölkkor, vilket medför att även antalet tjurkalvar ökar som det idag inte finns avsättning för. Hushållningssällskapet har tagit initiativ för att undersöka förutsättningarna för en nysatsning på ungnötsuppfödning. READ MORE

 4. 4. A Prefeasibility Analysis of a PV Mini Grid with Ice Plant on Buvu Island in Lake Victoria

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : Jonathan Daglish; [2019]
  Keywords : ;

  Abstract : Improving energy access through the provision of sustainable electrification is fundamental to reducing poverty and facilitating development in many areas of rural Sub Saharan Africa. The region currently suffers from severe energy inequality, with 81% of people relying on traditional forms of biomass for direct energy provision. READ MORE

 5. 5. The Power of Framing - A Randomized Control Trial on Microinsurance Take-up Rates in Paraguay

  University essay from Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Author : Fredrik Graflund; [2016]
  Keywords : Microinsurance; Framing; Prospect Theory; Randomized Control Trial; Paraguay;

  Abstract : Building on the economic literature on behavioral biases in individual decision-making, this study investigates whether framing influence the perceived value of microinsurance and, in turn, take-up rates. To derive the effects of framing on microinsurance take-up rates, a randomized control trial was conducted in Paraguay in cooperation with N. READ MORE