Essays about: "local literature of stress"

Showing result 21 - 25 of 32 essays containing the words local literature of stress.

 1. 21. Computational study of multiple impinging jets  on heat transfer

  University essay from Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

  Author : Mohammad Jahedi; [2013]
  Keywords : Heat transfer; computational study; multiple impinging jets; heat transfer coefficient;

  Abstract : This numerical study presents investigation of impinging jets cooling effect on a hot flat plate. Different configuration of single jet, 5-cross and 9-square setups have been studied computationally in order to understand about their behaviour and differences behind their physics. READ MORE

 2. 22. Grönstrukturplanering för framtiden – Grönstrukturplanering i Eskilstuna och Örebro

  University essay from SLU/Department of Plant Protection Biology

  Author : Gry Arvidsson; [2012]
  Keywords : grönstruktur; grönstrukturplanering; kommunal planering; grönstruktur begreppet; kulturella funktioner; ekologiska funktioner; sociala funktioner; hälsa; Boverket;

  Abstract : Syftet med denna uppsats har varit att länka en historisk förståelse av begreppet grönstruktur och dess syfte till en analys av dagens strategier för utvecklingen av planerad grönstruktur i urbana områden. Avsikten är att försöka förstå och väva samman vetenskapliga, professionella och policyperspektiv på grönstrukturer. READ MORE

 3. 23. Organizing for value creation : a corporate perspective on urban farming

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Sofie Engberg; [2012]
  Keywords : hybrid organisations; local food production; Plantagon; sustainable city development; the triple bottom line; urban agriculture; urban farming; value creation;

  Abstract : In the year 1800, about 5 % of the world population lived in cities (World Wide Fund for Nature, 2012, 3). Today that number is about 70 % in Europe and North America, and in 2050 it is expected to be 86 % in the developed world and 67 % in the developing world (www, UN, 2009). In addition, the global population is expected to increase with 2. READ MORE

 4. 24. Barns rörelsefrihet i en stad - en fallstudie av skolvägar till Monbijouskolan i centrala Malmö

  University essay from SLU/Landscape Architecture (until 121231)

  Author : Amanda Berggren; [2012]
  Keywords : barn; rörelsefrihet; planering; skolvägar; Malmö; trafik; triangulering ;

  Abstract : Med rörelsefrihet skapas förutsättningar för ett hälsosamt och aktivt liv för barn. Med chans att påverka och att uttrycka sin mening skapas förutsättningar för ett socialt hållbart liv. READ MORE

 5. 25. The Impact of Directive 2009/28/EC on Energy Security and Agricultural Development in Ghana

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Author : David Preuss; [2012]
  Keywords : Sustainable Development; Biofuels; European Union EU ; Ghana; Renewable Energy Directive; Responsible Agricultural Investment RAI ; Land grabbing;

  Abstract : The growing demand for biofuels in the European Union is expected to have a significant impact on rural environments in sub-Saharan Africa. In the wake of Directive 2009/28/EC, Ghana experienced a rapid rise in foreign land acquisitions and direct investments to its agricultural sector. READ MORE