Essays about: "loggers"

Showing result 1 - 5 of 23 essays containing the word loggers.

 1. 1. En märr som hette Mor : de sista härjedalska hästkörarnas berättelser från tiden innan skogsbrukets mekanisering

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Jon Nordström; [2021]
  Keywords : skogshistoria; timmerkörning; timmerhästar; Härjedalen;

  Abstract : I slutet av 1700-talet och början av 1800-talet skedde en förändring i det agrara samhället och i det norrländska samhället. Från att bondesamhället innan varit nästintill helt självförsörjande öppnades genom industrialiseringen en möjlighet till annan utkomst i form av lönearbete. READ MORE

 2. 2. "Det var ett äventyr" - en studie om livet som flottare efter Piteälven

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Linda Norén; [2019]
  Keywords : flottning; kvinnor i flottningen; skogsarbetare; intervjuer; skogshistoria; floating of timber; women in timber floating; loggers; interviews; forest history;

  Abstract : Flottning av virke i större skala inleddes i samband industrialiseringen i början av 1800-talet och ändå fram till slutet av 1960-talet var flottningen det dominerande och mest ekonomiska transportmedlet för virke. Succesivt tog lastbilarna över och flottningen avvecklades. READ MORE

 3. 3. Feeding Behaviour in Loggerhead Sea Turtles (Caretta caretta) : Collection of Movement Data Representative of Feeding Events

  University essay from Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi

  Author : Marie Ulrich; [2019]
  Keywords : Clams; Crabs; Data logger; Calcium; Loggerhead; VeDBA; feeding behaviour;

  Abstract : With the different threats sea turtles are currently facing, such as habitat reduction and pollution, increase of fishing and harvesting of aquatic resources by Humans, or invasive species, it is important to learn as much as possible about their biology and behaviour in order to ensure the success of conservation programs. In this study, loggerhead sea turtles (Caretta caretta) feeding behaviour duration as well as energy expenditure approximation during a feeding event were tested and compared using two different types of food: green shore crabs (Carcinus maenas) or Japanese clam (Ruditapes phillipinarum) or Venus clams (Chamelea gallina). READ MORE

 4. 4. Prediction of early age and time dependent deformations in a massive concrete structure

  University essay from KTH/Betongbyggnad; KTH/Betongbyggnad

  Author : Ali Aghili; Haris Ribac; [2018]
  Keywords : Early age concrete; hydration of cement; Storfinnforsen; ConTeSt; crack risk; temperature development; strain; mass concrete structures; measurement plan; Ung betong; hydratation av cement; Storfinnforsens kraftverk; ConTeSt; sprickrisk; temperatur; töjning; massiva konstruktioner; mätningsplanering;

  Abstract : The heat development that occurs due to the hydration of cement is important to consider during casting of massive concrete structures. By using computer programs that are based on finite element methods (FEM), simulations can be performed on the heat- and strength development. READ MORE

 5. 5. Variation i nykalvade mjölkkors stående i tidig laktation i system för automatisk mjölkning : samband med kotrafiksystem, djurkategori och hälsa

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Linnea Borgenvall; [2018]
  Keywords : kotrafik; nykalvade mjölkkor; ståbeteende; väntetid; inhysning;

  Abstract : Idag mjölkas många mjölkkor i någon form av automatisk mjölkningssytem. Systemen bygger på kornas egen vilja att utföra aktiviteter såsom att äta, ligga, mjölka sig och utföra sociala beteenden. READ MORE