Essays about: "lojalitet"

Showing result 1 - 5 of 40 essays containing the word lojalitet.

 1. 1. Dynamic Pricing : A Matter of Attitude

  University essay from Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Author : Johanna Holmqvist Larsson; Fanny Tapper; [2019]
  Keywords : dynamic pricing; surge pricing; robo-pricing; algorithmic pricing; price discrimination; dynamisk prissättning; prisdiskriminering;

  Abstract : Tillämpningen av dynamisk prissättning har förenklats i och med digitaliseringens framväxt. Med den ökade tillgången till kunddata kan företag idag kartlägga kundernas köpbeteende och genom algoritmer anpassa priserna därefter. Identiska varor och tjänster kan på så sätt prissättas annorlunda. READ MORE

 2. 2. Dynamic Pricing : A Matter of Attitude

  University essay from Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Author : Johanna Holmqvist Larsson; Fanny Tapper; [2019]
  Keywords : dynamic pricing;

  Abstract : Tillämpningen av dynamisk prissättning har förenklats genom digitaliseringens framväxt. Med den ökade tillgången till kunddata kan företag idag kartlägga kundernas köpbeteende och genom algoritmer anpassa priserna därefter. Identiska varor och tjänster kan således prissättas, utefter kundens köpvillighet. READ MORE

 3. 3. Measuring the effect of esport sponsorships on brand equity and purchase intentions

  University essay from Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Author : Kevin Shaw; [2019]
  Keywords : Esports; Sponsorship; Brand equity; Brand awareness; Brand associations; Perceived quality; Brand loyalty; Perceived fit; Brands; Marketing; Event; Dreamhack; Counter-Strike; Esport; Sponsring; Varumärkeskapital; Varumärkesmedvetenhet; Varumärkesassociationer; Upplevd kvalité; Varumärkeslojalitet; Upplevd passform; Varumärken; Marknadsföring; Evenemang; Dreamhack; Counter-Strike;

  Abstract : Esport har under de senaste åren vuxit enormt snabbt och kommit att bli ett globalt fenomen. Samtidigt visar de framtida prognoserna att marknaden för esport kommer växa ytterligare, vilket har gjort det attraktivt för varumärken att sponsra lag, event och organisationer. READ MORE

 4. 4. Foreign Market Establishment of Knowledge Intensive Business Services (KIBS) : Key Factors to Consider for Swedish KIBS Firms Entering Norway

  University essay from KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Author : MARTIN LINDBLOM; ANDREAS WEIDLERTZ; [2018]
  Keywords : Knowledge intensive business services; internationalization; liability of foreignness; liability of outsidership; dynamic internationalization capabilities; foreign market establishment; establishment chain; business networks; relational embeddedness; structural embeddedness; Kunskapsintensiva affärstjänster; internationalisering; liability of foreignness; liability of outsidership; dynamiska internationaliseringsförmågor; utländsk marknadsetablering; etableringskedja; affärsnätverk; relationell förankring; strukturell förankring;

  Abstract : The purpose of this study was to explore key factors to consider for a Swedish Knowledge Intensive Business Services (KIBS) firm to successfully enter the Norwegian market, and examine how these factors compare to incumbent theories on foreign market establishment. The study is based on an interpretivist research design and utilizes qualitative methods in order to achieve the intended purpose. READ MORE

 5. 5. Understanding Millennials' Workplace Preferences : A Study on Choosing and Becoming Loyal Towards an Employer

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Author : Elin Forsslund; Julia Halin; [2018]
  Keywords : Millennials; Workplace; Recruitment; Turnover Rate; Preferences; Loyalty;

  Abstract : Employees choosing their employer rather than the employer choosing their employees have resulted in an increased interest of understanding what is requested among today's workforce. The growing generation of the labour market, Millennials, have been shown to create difficulties for organisations, in form of an increased turnover rate among them. READ MORE