Essays about: "low current"

Showing result 1 - 5 of 1913 essays containing the words low current.

 1. 1. Tofta Gnisvärd naturstråk : landskapsanalys och gestaltningsförslag för utveckling av Tofta strand

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Jenny Hansen; Klara Kåks; [2022]
  Keywords : naturstråk; Gotland; Tofta strand; Gnisvärd; analys genom syntes; landskap som språk; ekologisk läskunnighet; integrerad landskapskaraktärsanalys ILKA;

  Abstract : Tofta strand mellan Tofta bad och Gnisvärds hamn är en av Gotlands mest välbesökta stränder. Landskapet har höga värden ur både ekologiska och sociala aspekter, då det på samma gång utgör en spektakulär naturmiljö med hög biologisk mångfald samtidigt som det är ett populärt område för turism och rekreation. READ MORE

 2. 2. Effekten av dual-mode lokomotiv på transportkostnad för försörjningsystem med ofullständig elektrifiering : en kartläggning av Norgependeln

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Sixten Walheim; [2022]
  Keywords : järnvägstransporter; rundvirkestransporter; Norgependeln; elektrifieringsgrad; systemtåg;

  Abstract : Av Sveriges totala rundvirkestransporter sker ca 20 % av transportarbetet på järnväg med målet om att öka. Något som hindrar en ökning av järnvägstransporter förutom konkurrens från lastbil, är avsaknaden av fullständig elektrifiering. READ MORE

 3. 3. Experimental and computational analysis of the thermal degradation and the loss of strength of engineered wood-based panels

  University essay from Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Author : Wickramasooriyage Devmini Kularatne; [2022]
  Keywords : Oriented strand board; thermal decomposition; mechanical degradation; heat transfer modelling; Technology and Engineering;

  Abstract : The current trends in the construction industry push toward materials that are more sustainable and environmentally friendlier than more traditional building materials such as concrete and steel. Timber and timber composites are one of the most popular materials on this list, due to both their mechanical strength and pleasant aesthetics. READ MORE

 4. 4. Is visual consciousness graded? : A comparison of conscious detection and identification

  University essay from Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Author : Josef Gravenfors; [2022]
  Keywords : Visual awareness; levels of processing; graded consciousness; detection; identification;

  Abstract : A current controversy in the science of visual consciousness is whether conscious awareness of a stimulus emerges gradually or appears directly in an all-or-none fashion. Windey et al. READ MORE

 5. 5. Redesigning digital matchmaking : A design suggestion for improvement of the hosting experience for matching events

  University essay from Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Author : Anna Westberg; [2022]
  Keywords : interaction design; human-technology-organisation; usability; employee selection;

  Abstract : The chance for companies to find the most relevant candidates at a job fair is low and it is more and more common for companies to use technology to facilitate the employee selection process. The company Cruitive offers a digital event matching system that facilitates for companies and candidates to find matches. READ MORE