Essays about: "lucerne"

Showing result 1 - 5 of 12 essays containing the word lucerne.

 1. 1. Free faecal liquid in horses : associations with nutritional factors

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Elena Rönnqvist; [2020]
  Keywords : concentrates; feeding; feed ration; forage; gastrointestinal tract; haylage;

  Abstract : The occurrence of free faecal liquid (FFL) in horses is a problem as it leads to contamination of the tail and inside of hindlegs, which may result in skin lesions. Distinct from diarrhoea, horses with this condition often defecate normal faeces, but also void faecal liquid before, during or after defecation of solid faeces. READ MORE

 2. 2. Development of a Near Infrared Spectroscopy Model for Prediction of Fibre Compounds in Alfalfa

  University essay from Lunds universitet/Teknisk mikrobiologi

  Author : Christina Andersen; [2020]
  Keywords : alfalfa; lucerne; medicago sativa; green protein powder; NIR; near infrared spectroscopy; model development; matlab; PLS; partial least squares; PCA; principal component analysis; SNV; standard normal variate; fibre prediction; TDF; total dietary fibre; applied microbiology; teknisk mikrobiologi; Technology and Engineering;

  Abstract : Background: This project investigates if it is possible to develop a calibration model from near infrared (NIR) spectroscopic measurements, for determination of the amount and type of fibre fractions within protein powder produced from the legume alfalfa, without performing wet experiments. Alfalfa is also known as Medicago sativa and lucerne, but is in this project further referred to as alfalfa. READ MORE

 3. 3. Feeding routines and feed quality on small-scale dairy farms in Baringo, Kenya

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Maja Möller; [2018]
  Keywords : Small-scale dairy farm; smallholder dairy farm; fodder; feed; Dairy meal; Kenya; Baringo; feed quality; feeding routines;

  Abstract : An increasing population together with a growing interest in consumption of animal proteins requires an intensified dairy production in Kenya. The aver-age milk production of 4.4 litres per cow and day is neither efficient enough nor reach the genetic capacity of the exotic dairy cattle used in the small-holder dairy sector. READ MORE

 4. 4. Halmsilage : kan ensilerad halmstubb med vallinsådd fungera som foder till dikor?

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Oskar Kvist; [2017]
  Keywords : dikofoder; hög halmstubb; bottengröda; rödklöver; lusern; vallblandning; insådd;

  Abstract : Med ett ökat intresse för dikoproduktion och fler lantbrukare som ställer om till diko-produktion, så bör det finnas ett ökat intresse för att kunna styra sina fodergivor på ett så optimalt sätt som möjligt under produktionsåret. Tidigare undersökningar visar att det kan vara svårt att skörda ett grovfoder med tillräckligt lågt näringsinnehåll för att dikor inte ska överutfodras. READ MORE

 5. 5. Biologisk nedbrytning av plogsulan : växtföljder, klimat och användningsområden

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Björn Larsson; [2015]
  Keywords : bioporer; pålrot; reducerad bearbetning; direktsådd; plogsula; daggmask; miljö; växtnäring; biodiversitet;

  Abstract : Strukturrationaliseringen i jordbruket påverkar i stor utsträckning lantbruksmaskinernas storlek vilket gör att vi går mot allt större och tyngre maskiner. Detta påverkar i stor utsträckning markpackningen. Ett sätt att komma förbi detta är att använda sig av fasta körspår (CTF ). READ MORE