Essays about: "luftfuktighet"

Showing result 1 - 5 of 62 essays containing the word luftfuktighet.

 1. 1. Levande begravd : kan klimatförändringar ge mjältbrandssporer nya förutsättningar?

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Johanna Cavell; [2019]
  Keywords : mjältbrand; sporer; klimatförändringar;

  Abstract : Mjältbrand är en dödlig sjukdom som varit känd under en lång tid och som drabbar både djur och människor. En av anledningarna till att mjältbrand är fruktad är bakteriens förmåga att sporulera vid icke gynnsamma förhållanden och persistera i jorden under en lång tid. READ MORE

 2. 2. Luftfuktighet i häststall : en jämförelse mellan morgon- och dagskontroller

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Rebecca Kopsch; [2019]
  Keywords : relativ luftfuktighet; häst; häststall; djurskydd; djurskyddskontroller;

  Abstract : Det är länsstyrelsen som ansvarar för djurskyddskontrollerna i Sverige. En sådan kontroll i ett häststall sker oftast på dagen, vilket är då hästarna har gått ut till hagarna. Om den relativa luftfuktigheten mäts när hästarna har blivit utsläppta är det inte säkert att värdet är det samma som ifall hästarna stått kvar inne. READ MORE

 3. 3. Växter för vinterträdgården

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Gugge Zelander; [2019]
  Keywords : vinterträdgård; inglasad balkong; uterum;

  Abstract : Anledningen till detta arbete är vinterträdgårdarna som år efter år står tomma sånär som på ett enstaka olivträd, de vinterträdgårdarna som var tänkta att grönska men som kom av sig. För att kunna fylla vinterträdgården med rätt växter som passar det speciella klimatet är det bra att ha vissa baskunskaper. READ MORE

 4. 4. Enzymatic Modification of the Interaction Between Lignin and Recycled Cellulose Fibers

  University essay from Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Author : Manfred Klug; [2019]
  Keywords : Lignin; Pulp and Paper; Recycling; Biotechnology; Enzyme technology; Laccases; Chemical Engineering; Kemiteknik; Technology and Engineering;

  Abstract : The pulp and paper industry have been a growing market during the last decades. Due to higher environmental concerns among people, the recycling of papers has become an even more important part of the industry. Recycled paper fibers however are of lower quality than virgin fibers. READ MORE

 5. 5. Problem Identification for Product Development Opportunities of Wine Refrigerators

  University essay from KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik

  Author : Malin Maria Erlandsson; Petra Näsström; [2018]
  Keywords : ;

  Abstract : Both value and flavor of wines can improve with time if stored properly. The factors with the most profound effect on the wine are light, humidity, temperature, vibrations, and ventilation. Light consisting of shorter wavelengths, under 450 nm, are dangerous for wine and can destroy the structure in wine. READ MORE