Essays about: "luftfuktighet"

Showing result 1 - 5 of 65 essays containing the word luftfuktighet.

 1. 1. Levande begravd : kan klimatförändringar ge mjältbrandssporer nya förutsättningar?

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Johanna Cavell; [2019]
  Keywords : mjältbrand; sporer; klimatförändringar;

  Abstract : Mjältbrand är en dödlig sjukdom som varit känd under en lång tid och som drabbar både djur och människor. En av anledningarna till att mjältbrand är fruktad är bakteriens förmåga att sporulera vid icke gynnsamma förhållanden och persistera i jorden under en lång tid. READ MORE

 2. 2. Luftfuktighet i häststall : en jämförelse mellan morgon- och dagskontroller

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Rebecca Kopsch; [2019]
  Keywords : relativ luftfuktighet; häst; häststall; djurskydd; djurskyddskontroller;

  Abstract : Det är länsstyrelsen som ansvarar för djurskyddskontrollerna i Sverige. En sådan kontroll i ett häststall sker oftast på dagen, vilket är då hästarna har gått ut till hagarna. Om den relativa luftfuktigheten mäts när hästarna har blivit utsläppta är det inte säkert att värdet är det samma som ifall hästarna stått kvar inne. READ MORE

 3. 3. Experimental testing of adsorbents for H2S removal in industrial applications : A comparative study on lifetime and cost effectiveness of different materials

  University essay from KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Author : Fanny Boström; [2019]
  Keywords : ;

  Abstract : Harmful emissions are a global issue and cause trouble for human health and for the environment. There is a wide variety of pollutants and one pollutant is hydrogen sulfide, H2S, that is a member of the group Volatile Sulfur Compounds. READ MORE

 4. 4. Växter för vinterträdgården

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Gugge Zelander; [2019]
  Keywords : vinterträdgård; inglasad balkong; uterum;

  Abstract : Anledningen till detta arbete är vinterträdgårdarna som år efter år står tomma sånär som på ett enstaka olivträd, de vinterträdgårdarna som var tänkta att grönska men som kom av sig. För att kunna fylla vinterträdgården med rätt växter som passar det speciella klimatet är det bra att ha vissa baskunskaper. READ MORE

 5. 5. Hur påverkar väder- och landskapsfaktorer frösättning i rödklöver?

  University essay from SLU/Department of Plant Protection Biology

  Author : Anton Alexandersson; [2019]
  Keywords : väder; landskap; rödklöver; pollinatörer; frösättning;

  Abstract : Rödklöverskördarna tenderar att variera relativt mycket från år till år i Sverige, vilket skapar en osäkerhet i tillgången på frön till klövervall. Frösättningen i rödklöver sker enbart genom pollinerande insekter och många faktorer samspelar för att skapa goda förutsättningar för både rödklövern och pollinatörerna. READ MORE