Essays about: "luftvägsproblem"

Showing result 1 - 5 of 7 essays containing the word luftvägsproblem.

 1. 1. Undersökning av rutiner för allmän anestesi av brakycefala hundar med luftvägsproblem : en jämförelse mellan svenska djursjukhus

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Elena Nilsson; [2017]
  Keywords : brakycefal; allmän anestesi; luftvägsproblem; sövningsrutiner;

  Abstract : Brakycefala raser blir allt mer populära men deras anatomi kräver stora kunskaper från operationspersonalen för att minimera riskerna för komplikationer under operation. En bristande tillgång till vetenskaplig litteratur inom området lägger ett stort ansvar på djursjukskötaren att anpassa den perioperativa omvårdnaden för en brakycefal patient. READ MORE

 2. 2. Haptoglobin som biomarkör för inflammatoriska luftvägstillstånd hos häst

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Mikaela Mårtensson; [2014]
  Keywords : häst; haptoglobin; biomarkör; diagnostik; inflammatoriska luftvägstillstånd; RAO; IAD; horse; biomarker; diagnostic; inflammatory respiratory condition;

  Abstract : Luftvägsproblem är vanligt hos häst. Enklare diagnostik för att diagnosticera subkliniska sjukdomar hos högpresterande hästar är eftertraktat. Att använda sig av biomarkörer inom veterinärmedicin är ett effektivt sätt för att få underlag för att ställa diagnos, ge prognos samt att följa olika sjukdomars utveckling. READ MORE

 3. 3. Andningsfrekvensmönster efter submaximalt arbete hos varmblodiga travhästar

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : André Furekull; [2013]
  Keywords : häst; travare; prestation; andning; luftvägsinflammation; surfaktantprotein D; horse; trotter; performance; breathing; inflammatory airway disease; sufactant protein D;

  Abstract : Studiens målsättning var att besvara tre frågeställningar. Skiljer sig andningsfrekvensmönstret efter ansträngning hos varmblodstravare med prestationsnedsättning från normalpresterande hästar? Påverkas andningsfrekvensmönstret efter ansträngning av en ökad slemansamling i luftstrupen? Är koncentrationen surfaktantprotein D i blodet en relevant analysparameter vid utvärdering av nedre luftvägsproblem? Hypotesen var att travhästar med subkliniska luftvägsproblem i de nedre luftvägarna har en längre återhämtningsperiod efter ansträngning jämfört med friska hästar. READ MORE

 4. 4. Omvårdnad av häst i boxvila : ett examensarbete baserat på en enkät gjord bland hästägare i Sverige

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Louise Knöös; [2012]
  Keywords : djuromvårdnad; häst; boxvila; kolik; stereotypier; luftvägsproblem; enkätundersökning;

  Abstract : This thesis is focused on what impact stall confinement has on a horse’s mental and physical welfare. It was of great interest to get a gathered picture of how Swedish horseowners had experienced having their horses in stall confinement. A survey study was conducted to achieve this. READ MORE

 5. 5. Luftvägsrelaterade problem hos brachycephala hundraser

  University essay from SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Author : Jessica Haraldsson; [2010]
  Keywords : luftvägsproblem; hälsa; hundar; brachycephal; ras; avel;

  Abstract : .... READ MORE