Essays about: "lungfunktion"

Found 2 essays containing the word lungfunktion.

 1. 1. Lungutveckling och surfaktant : lammets perinatala överlevnad

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Sara Folkesson; [2017]
  Keywords : lungembryologi; ovin; får; surfaktant;

  Abstract : En lamning kräver ofta en hel del arbete av tackan och ibland även av djurägaren innan lammet piggnar till efter födseln och kan ta sig upp på egna ben för att dia. Komplikationer vid lamning är inte helt ovanligt och kan göra processen lång, uttröttande och smärtsam för både tacka och lamm. READ MORE

 2. 2. Trakealkollaps hos shetlandsponnyer : effekt på prestation och lungfunktion

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Elin Svonni; [2011]
  Keywords : häst; trakealkollaps; lungfunktion; arbetsintolerans; forced oscillation techniques;

  Abstract : Trakealkollaps är relativt ovanligt förekommande hos hästar men är något vanligare hos småvuxna ponnyraser. Sjukdomen har ett progressivt förlopp och är ofta långt framskriden innan respirationssymtom som missljud, hosta och dyspné uppkommer. READ MORE