Essays about: "lupinus angustifolius"

Showing result 1 - 5 of 6 essays containing the words lupinus angustifolius.

 1. 1. Odling av svensk lupin : strategier med fokus på ogräshantering

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Emil Möller; Carl Sjöberg; [2019]
  Keywords : blålupin; smalbladig lupin; narrow-leaf lupin; lupinus angustifolius;

  Abstract : Människor blir allt mer miljömedvetna och vill inte äta kött i samma utsträckning som tidigare. Därför ökar användningen av protein från växtriket framförallt med protein från exempelvis soja som idag importeras från andra sidan jorden. READ MORE

 2. 2. Blålupin : odling i Sverige, varför och hur? möjligheter och begränsningar

  University essay from SLU/Dept. of Crop Production Ecology

  Author : Christina Berkey; [2017]
  Keywords : Blålupin; Lupinus angustifolium; proteingröda; proteinfoder; växtföljder;

  Abstract : Blålupin (Lupinus Angustifolius L.) är en kvävefixerande baljväxt med hög proteinhalt. Genom en ökad odling i Sverige skulle den kunna bidra till mer varierade växtföljder och en ökad produktion av proteinfoder. READ MORE

 3. 3. Bacterial communities associated with roots of narrow-leafed lupin (Lupinus angustifolius L.) : diversity in relation to soil origin and effects on plant growth

  University essay from SLU/Dept. of Plant Biology and Forest Genetics (until 131231)

  Author : Fang Chen; [2013]
  Keywords : lupin; Bradyrhizobium; symbiosis;

  Abstract : Bacteria play several important ecological functions in soil and in relation to plants. Legumes, such as the recently introduced grain legume narrow-leafed lupin (Lupinus angustifolius L.), develop N2-fixing root nodules in response to infection by soil bacteria generally called rhizobia but can also interact with other soil bacteria. READ MORE

 4. 4. Förekomsten av rotknölsbildande bakterier för Brun böna (Phaseolus vulgaris L.) och Blå lupin (Lupinus angustifolius L.) i olika jordar

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Christina Fröberg; [2013]
  Keywords : Rotknölsbildande bakterier; Brun böna Phaseolus vulgaris L. ; Blå lupin Lupinus angustifolius L. ; Försöksodling; Root nodule bacteria; Brown bean Phaseolus vulgaris L. ; Blue lupin Lupinus angustifolius L. ; Trial cultivation;

  Abstract : Kvävgas kan inte tas upp direkt av växter men genom biologisk kvävefixering kan vissa symbiosbildande bakterier omvandla kvävgas till ammonium. Med bakteriens hjälp kan en växt tillgodogöra sig ammonium och på så sätt bilda protein. READ MORE

 5. 5. Nodulation of the N2-fixing legume narrow-leafed lupin (Lupinus angustifolius L.) : soil inoculation methods, root nodule development and molecular identification of rhizobia

  University essay from SLU/Dept. of Plant Biology and Forest Genetics (until 131231)

  Author : Martin Gregorc; [2011]
  Keywords : DNA sequence analysis; Bradyrhizobium ; symbiosis ; root nodule formation ; inoculation ; N2 fixation; lupin species;

  Abstract : The following paper is a study on the interaction between Lupinus angustifolius L. and N2-fixing nodulating bacteria in selected Swedish soils. Bacteria being able to induce N2-fixing symbiotic root nodules on legume plants are generally called rhizobia. READ MORE