Essays about: "människans påverkan"

Showing result 1 - 5 of 71 essays containing the words människans påverkan.

 1. 1. Domesticeringen av silverräv (Vulpes fulvus Desm) : en jämförelse mellan rödräv och silverräv i fångenskap

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Mathilda Riegertzon; [2021]
  Keywords : silverräv; Vulpes fulvus Desm; domesticering; beteende; nutrition; fenotyp; miljö; människans påverkan; Vulpes vulpes;

  Abstract : Dmitry Belyayev was a geneticist who wanted to know why domesticated animals showed common traits in behaviour and appearance. Belyayev believed that these traits appeared when the animals were selected for tamability alone. READ MORE

 2. 2. Entréträdgårdens utformning och egenskaper : människans beteende och uppfattning

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Anna Hansson; Hanna Agace; [2021]
  Keywords : entréträdgård; offentlig; privat; semi-offentlig; element; rumslighet;

  Abstract : Arbetet bygger på en litteraturstudie, med kompletterande intervjuer. Syftet var att undersöka faktorer och element som påverkar människans beteende kring en entréträdgård. Det vill säga en ingång till ett avgränsat område i anslutning till en bostad. READ MORE

 3. 3. Insects raised on food waste : a new source of feed and food?

  University essay from SLU/Department of Molecular Sciences

  Author : Elisabet Henriksson; [2021]
  Keywords : mealworm; food waste; insects as food; insects as feed; black soldier fly; nutrition; sustainable food; sustainable feed;

  Abstract : An increasing global population demands an increase in food production, while human impact on the planet necessarily must be decreased to decelerate climate change. Resources currently lost as food waste could potentially be utilized to increase world food production amount and efficiency by feeding it to insects. READ MORE

 4. 4. Socialisering och träning av kaniner i medicinsk forskning

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Louise Ersbring; [2021]
  Keywords : kanin; hantering; träning; socialisering; fasthållning; rädsla; stress;

  Abstract : Kaninen används till en rad olika områden inom medicinsk forskning. Människans närvaro kan utgöra en permanent källa till stress försökskaninen, vilket kan ha negativ inverkan på djurvälfärd och forskningsresultat via dess effekt på diverse fysiologiska och kemiska parametrar. READ MORE

 5. 5. Design of a dry clutch testing rig for emission studies

  University essay from Lunds universitet/Maskinelement

  Author : Driton Sabani; Isa Yenibayrak; [2021]
  Keywords : Clutch; Emissions; Particles; Nanoparticles; Testing rig; Test rig; Automotive; nPETS; Dry clutch; Transmission; Wear; Clutch slip; CFD; Thermal analysis; Technology and Engineering;

  Abstract : Utveckling av en testningsbänk för att studera partiklar från kopplingar. Som en del av EU-projektet nPETS, vars syfte är att öka kunskapen om luftföroreningar från transportsektorn och deras påverkan på människans hälsa, så utvecklades en testningsbänk för att generera och mäta partiklar som uppstår från fordon med torrkopplingar. READ MORE