Essays about: "mänsklig aktivitet"

Showing result 1 - 5 of 84 essays containing the words mänsklig aktivitet.

 1. 1. Att kombinera Shared Space och temporär design : ett utvecklingsförslag för Fyristorg enligt Uppsala kommunsinnerstadsstrategi

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Ludvig Pärlefors; [2022]
  Keywords : Shared Space; temporär design; Fyristorg; Uppsala innerstadsstrategi; Jan Gehl; stadsliv; gåstad;

  Abstract : I en framtida stad kommer utrymme att vara en begränsande faktor och stadens offentliga rum behöver tillgodose möjligheter kopplat till ett ökat besökstryck med olika intressen. Detta kandidatarbete fokuserar på att besvara frågan hur Fyristorg, ett historiskt torg i centrala Uppsala med genomfartstrafik, kan utformas för att möta kraven på en levande innerstad där mänsklig aktivitet prioriteras samtidigt som trafik tillåts. READ MORE

 2. 2. Klimatpåverkan och energianvändning vid tillämpning av bio-CCS och bio-CCU från biogasanläggningar

  University essay from SLU/Dept. of Energy and Technology

  Author : Emelie Wallman; [2022]
  Keywords : livscykelanalys; koldioxid; biometan; power to gas; biologisk metanisering; katalytisk metanisering; elektrolys;

  Abstract : To mitigate the human-induced climate change, Sweden has adopted a climate policy framework that states a net-zero emissions of greenhouse gases by the year of 2045 and thereafter negative emissions. To achieve this goal extensive emission mitigation alongside supplementary measures are required. READ MORE

 3. 3. The influence of a ski resort on wildlife activity

  University essay from Karlstads universitet

  Author : Ronja Risberg; [2021]
  Keywords : ;

  Abstract : Skiing tourism is a growing activity in the world and in Norway. This study has investigated the effect of a commercial skiing system on wildlife activity by comparing areas within the skiing system with nearby reference areas outside of the system. READ MORE

 4. 4. Should I stay or should I go : an experimental study on reactivity and habituation to acoustic stimuli in free-ranging ungulates

  University essay from SLU/Dept. of Ecology

  Author : Elina Bertne; [2021]
  Keywords : sound reactivity; novel sound; habituation; inter-individual variation; personality; roe deer;

  Abstract : Negative consequences of anthropogenic sound on wildlife is a well-established phenomenon and have received substantial attention in scientific literature. This evokes questions of what type of sounds perceived as disturbing or aversive to animals. READ MORE

 5. 5. Activity Recognition Using IoT and Machine Learning

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Johanna Olnén; Julia Sommarlund; [2020]
  Keywords : Activity recognition; sensors; smartphone; dataprocessing; accelerometer;

  Abstract : Internet of Things devices, such as smartphonesand smartwatches, are currently becoming widely accessible andprogressively advanced. As the use of these devices steadilyincreases, so does the access to large amounts of sensory data. READ MORE