Essays about: "mänskliga rättigheter"

Showing result 1 - 5 of 248 essays containing the words mänskliga rättigheter.

 1. 1. Self-care when suffering from gastroenteritis in Tanzania : Nurses perspective

  University essay from Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Author : Linnea Gärderup; Ida Karlsson; [2019]
  Keywords : Gastroenteritis; Person-centered care; Preventative actions; Self-care; Egenvård; Förebyggande åtgärder; Gastroenterit; Personcentrerad omvårdnad;

  Abstract : According to World Health Organization 1.5 million people die every year due to diarrhoeal diseases. Diarrhoeal diseases may be caused by a multitude of different reasons, though WHO highlights the fact that 58% of these, are caused by lack of clean water, sanitation and hygiene. READ MORE

 2. 2. The EU-Turkey statement : undermining the EU rule of law?

  University essay from Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Author : Henna Halldén; [2018]
  Keywords : human rights; asylum; migration; non-refoulement; EU law; EU-Turkey Statement; EU; Turkey; asyl; mänskliga rättigheter; EU rätt; non-refoulement; EU-Turkiet; migration;

  Abstract : .... READ MORE

 3. 3. “To be or not to be?” - an essay about the debate that emerged from the opposition of Rebecca Tuvel's article and it’s examination regarding the concept of humanity.

  University essay from Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Author : Ismar Didic; [2018]
  Keywords : Transgender; gender; race; sexism; racism; human rights; rights; Social Sciences;

  Abstract : I april 2017, blev Rebecca Tuvel, en av författarna till den feministiska filosofiskriften Hypatia, kritiserad för en artikel som hon hade skrivit och som hade publicerats av den akademiska tidskriften. Artikeln som Tuvel skrev, innefattade ett jämförande av Rachel Dolezal, en vit kvinna som identifierade sig som svart, med det av Caitlyn Jenner, en trans kvinna. READ MORE

 4. 4. Justification and Moral Cognitivism : An Analysis of Jürgen Habermas's Metaethics

  University essay from Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Author : Johan Elfström; [2018]
  Keywords : Habermas; cognitivism; metaethics; justification; human rights; Habermas; kognitivism; metaetik; etisk teori; berättigande; mänskliga rättigheter;

  Abstract : In this thesis, I scrutinise and interpret Jürgen Habermas’s claim that justification of moral norms necessitates cognitivism. I do this by analysing the general idea behind his discourse theory of morality and then his metaethics. READ MORE

 5. 5. Civil society’s role in times of social polarization and shrinking civil space : a deductive content analysis of Swedish aid policies with focus on civil society in Turkey

  University essay from Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Author : Johanna Caminati Engström; [2018]
  Keywords : civil society; democratization; polarization; aid policies; Sweden; Turkey; deductive content analysis; Law and Political Science;

  Abstract : This bachelor thesis investigates how civil society’s role in democratization processes is expressed in Swedish aid policies with specific focus on Turkey. The empirical material selected consists of two more general policies and one with a regional focus. READ MORE