Essays about: "målkonflikter"

Showing result 1 - 5 of 7 essays containing the word målkonflikter.

 1. 1. Deltagande planering vid tätorsnära konflikter om skogen - intressentanalys och preferensstudie i området runt Skärsjön, Skinnskatteberg

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Agnieszka Björk; [2018]
  Keywords : hyggesfritt; målkonflikter; attityder;

  Abstract : The forest is Sweden's largest natural resource, and it is expected to meet several conflicting needs Wood production is prioritized, but in recent years, conservation of environmental values and biodiversity have also demanded their right. Another important aspect of the forest is the importance of social values. READ MORE

 2. 2. Identifying Synergies and Trade-offs between the Grand Ethiopian Renaissance Dam and the Sustainable Development Goals

  University essay from KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Author : Sandra Thengius; Olivia Preston; [2018]
  Keywords : Sustainable Development Goals; Hydroelectric power; Grand Ethiopian Renaissance dam; Synergies; Trade-offs; Globala Målen; Vattenkraft; Renässansdammen; Synergier; Målkonflikter;

  Abstract : The Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) is a large hydropower project currently under construction in Ethiopia. Supposedly it will benefit the people of Ethiopia through an increased access to electricity, but it is also associated with complex political relations between Ethiopia and the neighbouring countries Egypt and Sudan. READ MORE

 3. 3. Skogsindustriell råvaruanskaffning : hurdan är skogsinspektorernas arbetssituation?

  University essay from SLU/Dept. of Forest Products

  Author : Adam Skovdal; [2017]
  Keywords : feedback; förändring; identitet; job crafting; målkonflikter; målsättningar; rådgivning; stress; virkesförsörjning; virkesköpare; advice; change; feedback; goal conflicts; goal settings; identity; job crafting; wood supply; timber buyers;

  Abstract : Den svenska skogsindustrin behöver höja sin totala konkurrenskraft och lönsamhet, eftersom lönsamheten generellt sett har sjunkit till icke-uthålliga nivåer. Det kommer inte räcka till med enbart kontinuerliga kostnadssänkningar och ökad effektivitet. READ MORE

 4. 4. Strategic Municipal Energy Planning – Examining Current Practice in Sweden.

  University essay from KTH/Mark- och vattenteknik

  Author : Gustaf Byström; Vincent Wretling; [2016]
  Keywords : Municipal Energy Planning; Strategic Environmental Assessment; Energy and Climate Strategies; Energy Plans; Mapping;

  Abstract : The Swedish Act on Municipal Energy Planning was written in 1977 in a time of energy crisis and requires each municipality to have a plan for rational supply and distribution of energy. With regards to the on-going climate change however, there is a need for energy planning to emphasise on shifting towards an efficient energy system with high share of renewables, and low impacts on the climate and the environment. READ MORE

 5. 5. Transnationella kooperativa fusioner ur ett agentteoretiskt perspektiv : med fusionen mellan Arla och MD Foods som utgångspunkt

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Christoffer Lidén; Kristofer Stenvall; [2012]
  Keywords : Fusion; Arla; MD Foods; Arla Foods; agentteori; kooperativ; ledarskap;

  Abstract : Fusionen mellan Arla och MD Foods är "Fusionen som ingen har prövat förut" har Jens Bigum verkställande direktör i Arla Foods som överskrift på sin VD-berättelse i årsredovisningen år 2000. I samband med fusionen bildades världens största mejerikooperativa företag. READ MORE