Essays about: "målmarknadsföring"

Found 1 essay containing the word målmarknadsföring.

  1. 1. En marknadsanalys om hållbar glasskonsumtion : en kvalitativ studie om utbudet av glassar på svensk marknad och hur glassföretagen profilerar sig inom hållbarhetssegmentet

    University essay from SLU/Dept. of Economics

    Author : Michaela Lagerqvist; [2019]
    Keywords : glass; marknadsföring; segmentering; målmarknadsföring; targeting; positionering; profilering; social hållbarhet; ekologisk hållbarhet; ekonomisk hållbarhet;

    Abstract : Trots ökad vetskap om kostens påverkan på vår hälsa lider många av diabetes typ 2, och hjärtoch kärlsjukdomar är idag den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Detta påvisar att det behöver skapas en större medvetenhet kring kostens effekter, parallellt med ett bredare utbud av hållbara matvaror på marknaden. READ MORE