Essays about: "mörning."

Found 2 essays containing the word mörning..

 1. 1. Mörningsprocessen i nötkött och en kartläggning av mörningsmetoder praktiken

  University essay from SLU/Dept. of Food Science

  Author : Erica Karlsson; [2011]
  Keywords : nötkött; mörning; mörningsmetoder; Tublin; Hängmörning; Vakuummörning;

  Abstract : Studiens syfte var att genom litteraturstudier undersöka mörningsprocessen i nötkött samt studera hur vakuummörning, hängmörning samt mörning i Tublin mörningspåse påverkar nötköttets ätkvalité. Studien innefattar också intervjuer där syftet med dessa var att kartlägga vilka mörningsmetoder som idag tillämpas hos svenska småskaliga slakterier/ styckningsanläggningar. READ MORE

 2. 2. Produktkvalitet på svenskt nötkött : en kartläggning av kvalitetsfaktorer inom IP Sigill

  University essay from SLU/Dept. of Food Science

  Author : Karin Lindow; [2007]
  Keywords : nötkött; produktkvalitet; Svenskt Sigill; lantbrukare; slakterier; intervjuer; köttkvalitet; hängning; slaktkroppar; DFD; PSE; tillsatser; klassning; mörning;

  Abstract : Sigill Quality Systems has been certifying beef since the autumn of 2006 using the brand name label Swedish Sigill. IP Sigill (the certifying system for integrated production) encompasses the values: animal ethics, food safety, free range and environmental concerns. READ MORE