Essays about: "möte"

Showing result 1 - 5 of 82 essays containing the word möte.

 1. 1. Möte med dagsljus : en landskapsarkitektonisk studie på upplevelsen av dagsljus i urbana rum och landskap

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Elsa Bally; [2022]
  Keywords : dagsljus; färg; material; rumslighet; landskapsupplevelse; naturligt ljus;

  Abstract : Det här arbetet är sprunget ur ett intresse för människans relation till det estetiska landskapet och uppsatsens avsikt är att undersöka hur det, i landskapsarkitekturen, kanske förbisedda elementet dagsljus påverkar upplevelsen av fysiska miljöer ur ett estetiskt och visuellt perspektiv. Ämnet angrips med en konstnärligt, såväl som akademiskt utforskande metod för vilken Murray Frasers idéer om design research ligger till grund (2013). READ MORE

 2. 2. Hull hos hund och hundägarens inställning till utfodring och övervikt

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Pia Gerstenlauer; Patricia Thorsell; [2022]
  Keywords : Body condition score; BCS; fetma; hullbedömning; kunskap; utfodringsrutiner;

  Abstract : Övervikt och fetma är en alltmer vanligt förekommande sjukdom hos hundar. I denna enkätstudie undersöks hundägares kunskap kring övervikt, hullbedömning och utfodring samt eventuella samband till deras egen hunds hull. READ MORE

 3. 3. Samband mellan förväntningar på kattens beteende och val av hanteringsmetod : en kvalitativ intervjustudie av personal inom djursjukvården

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Nicolina Bäcklin Löwenberg; Josephine Pihlvang; [2022]
  Keywords : katt; förväntning; hanteringsmetod; låg stresshantering; Rosenthaleffekten; personal inom djursjukvården;

  Abstract : Katter är ofta stressade hos veterinären vilket kan leda till hanteringsproblem som gör det svårare att behandla katter som besöker djursjukvården. Personal inom djursjukvården har olika erfarenheter och olika synsätt, vilket kan leda till olika förväntningar på hur katter kommer att bete sig under ett besök. READ MORE

 4. 4. BRIDGING THE GAPS BETWEEN PHYSICAL DIGITAL CO-CREATION

  University essay from Jönköping University/JTH, Industridesign

  Author : Oscar Wirdelius; [2021]
  Keywords : Design; Creativity; Collaboration; Feedback; Digital; Augmented Reality; Meeting; Design; Kreativitet; Samarbete; Möte;

  Abstract : The remote work environment poses many challenges, especially for collaboration and co-creation. Digital tools are available but they lack important properties of the physical meeting. This project applies emerging technologies in an attempt to enable a more suitable interface for creative collaboration. READ MORE

 5. 5. Data driven customer insights in the B2B sales process at high technology scaleups

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : HANNA STRÖMBERG; [2021]
  Keywords : B2B; selling; data driven; customer insights; presentation; scaleup; sales process; B2B; försäljning; datadrivna; kundinsikter; presentation; scale up; försäljningsprocessen;

  Abstract : When scaling a company it is important to implement customer insights to achieve growth of revenue. Understanding and defining a suitable B2B sales process has also been shown to play an important part in enhancing sales, and traditional processes include multiple steps performed by sales representatives. READ MORE