Essays about: "möten"

Showing result 1 - 5 of 272 essays containing the word möten.

 1. 1. Att möjliggöra möten : en studie av gatans sociala kvaliteter

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Moa Rosin; [2022]
  Keywords : gatan; social interaktion; social potential; möten; offentliga platser; sociala platser;

  Abstract : Denna uppsats undersöker hur gatan utformas med avseende på sociala kvaliteter inom dagens stadsplanering. Frågeställningen besvaras med hjälp av en kvalitativ ansats bestående av litteraturstudier och fallstudier. Fallstudierna byggs upp av dokumentstudier som innefattar planprogrammen för två områden i Malmö. READ MORE

 2. 2. Bostadsgården som socialt vardagsrum : med utgångspunkt i två gårdar i Lund

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Emma Samuelsson; Jonna Österback; [2022]
  Keywords : bostadsgård; sociala interaktioner; sociala möten; förtätning;

  Abstract : Den här studien undersöker hur utformningen av bostadsgården påverkar användningen samt sociala interaktioner som sker på gården. Fallstudier genomförs av två bostadsgårdar i Lund, innefattande fyra semistrukturerade intervjuer och platsanalyser på gårdarna. READ MORE

 3. 3. "Don't speak to strangers!" - A Qualitative Research about Integration Processes in Swedish Elderly Care : Refugee Workers Interaction in Meetings with Swedish Unit Manager Authority

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Author : Mattias Lillvik Starlead; [2022]
  Keywords : integration process; unit manager; refugee worker; meetings; peace-building; integrationsprocess; enhetschef; flyktingarbetare; möten; fredsbyggande;

  Abstract : With an influx of refugess to Sweden the scene on the work market has changed for the last six decades. During the 1960's Italians came to work as handicraft labor, in the 1970's lots of Chileans entered Sweden fleeing dictatorship, in the 1990's the war on Balkan drove many refugess north and during the Syrian collapse in 2015 the word integration has rung repeatedly in newspapers and policy documents. READ MORE

 4. 4. Råvaruförsörjning av grot : försörjningskedjan vid Södra Skog

  University essay from SLU/Dept. of Forest Economics

  Author : Erik Leijonhufvud; [2022]
  Keywords : primära skogsbränslen; processkartläggning; processbaserad verksamhetsutveckling; skogsbränslen;

  Abstract : Sverige håller på att utvecklas från ett samhälle beroende av fossilbaserade bränslen och produkter till en bioekonomi. Detta innebär att vi måste öka andelen förnyelsebar råvara för att kunna ställa om till en mer biobaserad ekonomi. READ MORE

 5. 5. Collection and Utilization of Market Information and Customer Insights within New Product Development

  University essay from KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Author : John Forsgren; Björn Vilhelmsson; [2021]
  Keywords : ;

  Abstract : Corporate groups face many challenges related to the collection and utilization of market information and customer insight, which - if not properly dealt with - can lead to the loss of financial and competitive advantages. The corporate group that was the subject of the case study has a central product development process that is making use of the stage-gate model and is currently facing challenges regarding the capture of customer insights within that process. READ MORE