Essays about: "makt"

Showing result 1 - 5 of 93 essays containing the word makt.

 1. 1. The power of God : A study of power in medieval religious discourse regarding the crusades

  University essay from Stockholms universitet/Historiska institutionen

  Author : Olof Pilhage; [2018]
  Keywords : God; power; middle ages; medieval; history; Foucault; pastoral power; crusades; crusading; papacy; Innocent III; Gregory VIII; Eugene III; discourse; religion; religious; Gud; makt; medeltid; historia; Foucault; pastoral makt; korståg; korstågen; påvedömet; diskurs; religion;

  Abstract : Korstågen har haft stor inverkan på världshistorien. De stora krigshärarna som drog ut i strid i främmande områden lämnade ett blodigt spår efter sig där de drog fram i Mellanöstern, Baltikum, Spanien såväl som i södra Frankrike. READ MORE

 2. 2. Regional cykelplanering i Skåne : en studie av makt och strukturer inom transportplanering

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Nilas Lätt; [2018]
  Keywords : cykelplanering; regional planering; hållbar mobilitet; cykelvägar; Skåne; Trafikverket; bicycle planning; regional planning; sustainable mobility;

  Abstract : Den skånska cykelplaneringen lämnar mycket att önska. I ett gytter av olika aktörer och oklara ansvarsförhållanden har denna viktiga del av trafikplaneringen ofta hamnat mellan stolarna. Detta innebär i praktiken ett osammanhängande, knapphändigt regionalt cykelnät med långa, ineffektiva planeringsprocesser och misslyckade projekt. READ MORE

 3. 3. The Goal of Literacy Teaching - to Complete School or Make a Change? A Critical Analysis of Literacy Teaching in Multilingual Classrooms in South Africa

  University essay from Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Author : Nicole Krstic; Nikki Nilsson; [2018]
  Keywords : Access; bilingualism; critical literacy; design; diversity; education; English; language; literacy; literacy teaching; meaning-making; multilingualism; power; South Africa; teaching; engelska; flerspråkighet; kritisk litteracitet; kritiskt textarbete; läs- och skrivförmåga; läs- och skrivundervisning; makt; meningsskapande; mångfald; språk; språkundervisning; Sydafrika; tillgång; tvåspråkighet; undervisning; utbildning;

  Abstract : This qualitative minor field study is conducted in a multilingual public secondary school in the Eastern Cape province of South Africa. The aim is to analyse the literacy teaching from a critical literacy point of view and to gain new perspectives on how to work with literacy in multilingual classrooms in Sweden. READ MORE

 4. 4. In search of a transformative pedagogy – a study of experiences and consequences amongst teachers facing resistance to workplace based gender training.

  University essay from Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Author : Helene Brewer; [2018]
  Keywords : conscientização; focus group; gender trainers; gender training; power; resistance; snap; transformative pedagogy; workplace based learning; adult education;

  Abstract : Syftet med denna masteruppsats är att söka en transformerande pedagogisk praktik om jämställdhet och jämställdhetsintegrering. Det är en studie av några pedagogers upplevelser och konsekvenser av motstånd i arbetsplatsbaserad undervisning om jämställdhet och jämställdhetsintegrering. READ MORE

 5. 5. Are there gender differences in the use
 of questions in the sitcom Friends? : A case study of four episodes from 1994 and 2004

  University essay from Karlstads universitet

  Author : Elin Jansson; [2018]
  Keywords : Form and function of questions; differences in question use; gender differences; gender roles over time; Nyckelord: Form och funktion av frågor; skillnader i frågeanvändande; genusskillnader; genusroller över tiden
;

  Abstract : The main aim of this paper was to identify the form and function of questions used by the three female and three male characters in the sitcom Friends, in order to see whether there were any gender differences in the use of questions. Another aim was to see whether gender roles remain static over time in the series, from 1994 to 2004. READ MORE