Essays about: "makt"

Showing result 1 - 5 of 118 essays containing the word makt.

 1. 1. Power and Patients : An ethnological study of access to maternity care in rural Sweden

  University essay from Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Author : Elin Nordin; [2018]
  Keywords : Ethnology; Ethnography; Gender; Intersectionality; Neoliberalization; Public Engagement; Rurality; Etnologi; Etnografi; Förlossningsvård; Glesbygd; Intersektionalitet; Genus; Neoliberalism; Samhällsengagemang;

  Abstract : In february 2017 the maternity ward in Sollefteå was shut down. The citizens of the surrounding area, Ådalen, thus have more than two hours - with private transportation on narrow roads without phone connection - to the nearest maternity ward. READ MORE

 2. 2. In search of a transformative pedagogy – a study of experiences and consequences amongst teachers facing resistance to workplace based gender training.

  University essay from Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Author : Helene Brewer; [2018]
  Keywords : conscientização; focus group; gender trainers; gender training; power; resistance; snap; transformative pedagogy; workplace based learning; adult education;

  Abstract : Syftet med denna masteruppsats är att söka en transformerande pedagogisk praktik om jämställdhet och jämställdhetsintegrering. Det är en studie av några pedagogers upplevelser och konsekvenser av motstånd i arbetsplatsbaserad undervisning om jämställdhet och jämställdhetsintegrering. READ MORE

 3. 3. The power of God : A study of power in medieval religious discourse regarding the crusades

  University essay from Stockholms universitet/Historiska institutionen

  Author : Olof Pilhage; [2018]
  Keywords : God; power; middle ages; medieval; history; Foucault; pastoral power; crusades; crusading; papacy; Innocent III; Gregory VIII; Eugene III; discourse; religion; religious; Gud; makt; medeltid; historia; Foucault; pastoral makt; korståg; korstågen; påvedömet; diskurs; religion;

  Abstract : Korstågen har haft stor inverkan på världshistorien. De stora krigshärarna som drog ut i strid i främmande områden lämnade ett blodigt spår efter sig där de drog fram i Mellanöstern, Baltikum, Spanien såväl som i södra Frankrike. READ MORE

 4. 4. Regional cykelplanering i Skåne : en studie av makt och strukturer inom transportplanering

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Nilas Lätt; [2018]
  Keywords : cykelplanering; regional planering; hållbar mobilitet; cykelvägar; Skåne; Trafikverket; bicycle planning; regional planning; sustainable mobility;

  Abstract : Den skånska cykelplaneringen lämnar mycket att önska. I ett gytter av olika aktörer och oklara ansvarsförhållanden har denna viktiga del av trafikplaneringen ofta hamnat mellan stolarna. Detta innebär i praktiken ett osammanhängande, knapphändigt regionalt cykelnät med långa, ineffektiva planeringsprocesser och misslyckade projekt. READ MORE

 5. 5. The Goal of Literacy Teaching - to Complete School or Make a Change? A Critical Analysis of Literacy Teaching in Multilingual Classrooms in South Africa

  University essay from Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Author : Nicole Krstic; Nikki Nilsson; [2018]
  Keywords : Access; bilingualism; critical literacy; design; diversity; education; English; language; literacy; literacy teaching; meaning-making; multilingualism; power; South Africa; teaching; engelska; flerspråkighet; kritisk litteracitet; kritiskt textarbete; läs- och skrivförmåga; läs- och skrivundervisning; makt; meningsskapande; mångfald; språk; språkundervisning; Sydafrika; tillgång; tvåspråkighet; undervisning; utbildning;

  Abstract : This qualitative minor field study is conducted in a multilingual public secondary school in the Eastern Cape province of South Africa. The aim is to analyse the literacy teaching from a critical literacy point of view and to gain new perspectives on how to work with literacy in multilingual classrooms in Sweden. READ MORE