Essays about: "makt"

Showing result 1 - 5 of 164 essays containing the word makt.

 1. 1. RISK, RESPECT & UNSPEAKABLE ACTS : Untangling Intimate-Sexual Consent through 'Intuitive Inquiry' & 'Agential Realism'

  University essay from Karlstads universitet/Centrum för genusforskning (from 2013)

  Author : Frida Storm; [2021]
  Keywords : Doing; Consent; Communication; Intuition; Somatics; Intimacy; Sex; Sexual; Violence; Negotiation; Coercion; Rape; Legislation; Feminism; Neoliberal; Queer; Fanzine; BDSM; Dance; Performance; Sex Work; Responsibilization; Accountability; Diffraction; Entanglement; Autonomy; Agency; Power; Trauma.; Görande; samtycke; consent; kommunikation; intuition; somatik; intimitet; sex; sexuellt; våld; förhandling; tvång; våldtäkt; lagstiftning; feminism; nyliberalism; queer; fanzine; BDSM; dans; uppträdande; sexarbete; responsibilisering; ansvar; diffraction; entanglement; autonomi; agens; makt; trauma.;

  Abstract : In an attempt to address the issues in research and theory on consent, this thesis explores what consent can be seen as "doing" through an 'Intuitive Inquiry' (Anderson 2011a) and 'Agential Realism' (Barad 2007). Various manifestations of consent appears through: the experience of the researcher, consent research and theory, consent legislation, interviews with professionals in intimate-sexual consent, and, feminist fanzines. READ MORE

 2. 2. Vem får bestämma över skogen? : en analys av samverkan i regionala skogsstrategier

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Signe Rönnegård; [2021]
  Keywords : samverkansstyrning; skogspolitik; nationella skogsprogrammet; regionala skogsstrategier; deltagande;

  Abstract : 2018 beslutade regeringen att varje län ska låta skogliga aktörer samverka för att ta fram regionala skogsstrategier. Det finns många perspektiv på vad skogen bör användas till, där särskilt motsättningarna mellan miljöhänsyn och produktion varit föremål för debatt. READ MORE

 3. 3. Value capturing through business model adaptations to sustainability : case studies from the primary production stage of the Swedish agri-food supply chain

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Mohammadreza Dehghannejad; [2021]
  Keywords : business model innovation; value creation; value capture; supply chain; conventional farmers; organic farmers; Lantmännen;

  Abstract : Incomplete competition in the agri-food supply chain is a concern for many weaker actors, such as farmers. This qualitative study is done to develop an understanding of how business model innovation in farm businesses changes farmers’ perceived satisfaction with supply chain value capture. READ MORE

 4. 4. The risky reality to legally exist - A critical analysis on the notion of legal identity in International Human Rights Law

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Author : Amelie Kraft; [2021]
  Keywords : legal identity; international human rights law; social inclusion; SDG 16.9; différance; critical legal analysis.; Law and Political Science;

  Abstract : Around 20% of all people worldwide (1.5 billion) do not have an official and legally recognized document as proof of their identity. This affect, for example, their right to vote, to open a bank account, obtain formal employment or seek legal compensation. READ MORE

 5. 5. Hur framställs efterföljderna av Girjasdomen : en diskursanalys av uttalanden i Svensk Jakt och Norrbottens-Kuriren

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Alice Åslin; [2021]
  Keywords : Svensk-Jakt; Norrbottens-Kuriren; Girjas sameby; diskurs; samer; makt; identitet;

  Abstract : Syftet med studien var att analysera hur tidskrifterna Svensk Jakt och Norrbottens-Kuriren framställer efterföljderna av Girjasdomen. I Högsta domstolen den 23 januari 2020 vann Girjas sameby upplåtelserätten på småviltjakten och fisket i delar av samebyns renskötselområde. READ MORE