Essays about: "male infertility"

Showing result 1 - 5 of 6 essays containing the words male infertility.

 1. 1. Interactions of the Human Recombinant Proteins JUNO and IZUMO1

  University essay from KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Author : Emma Lundell; [2020]
  Keywords : male infertility; surphace plasmon resonance; protein interactions; gold nanoparticles; protein immobilization; manlig infertilitet; ytplasmonresonans; proteininteraktioner; guldnanopartiklar; proteinimmobilisering;

  Abstract : Det uppskattas att 15% av alla par världen över lider avinfertilitet. Ungefär hälften beror på manlig infertilitet och 40% av dessa fall kan ännu inte förklaras. Därmed är nuvarande metoder för att diagnostisera manlig infertilitet otillräckliga och ytterligare tekniker behövs. READ MORE

 2. 2. Fertilitetskontroll av honkatter : Control of fertility in female cats

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Maja Werner; [2019]
  Keywords : honkatt; reproduktion; kastrering; metylprogesteronacetat; melatonin;

  Abstract : Många vill begränsa sin honkatts möjlighet att reproducera sig, antingen permanent eller tillfälligt. Den rekommendation som finns i Sverige är att det görs permanent genom kirurgisk kastrering om inte katten ska användas i avel. Det finns emellertid tillfälliga steriliserings-metoder, så kallade p-piller, för katt. READ MORE

 3. 3. Correlation between sperm oxidative stress and sperm DNA damage in subfertile men

  University essay from Lunds universitet/Läkarutbildningen

  Author : Bitte Bergström; Sofia Jarkman; [2013]
  Keywords : Medicine and Health Sciences;

  Abstract : ABSTRACT Background: Approximately 15 % of all couples in the Western countries experience infertility. Up to half of these cases are thought to solely or partly depend upon the male factor. In most cases male infertility is unexplained. During the last decade there has been a growing focus on sperm DNA damage as a cause of male infertility. READ MORE

 4. 4. Correlation between Fertilization, Cleavage and Pregnancy Rate with Sperm DNA-Fragmentation Index (DFI)

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi

  Author : Kaitlin Nymo; [2008]
  Keywords : Human sperm; male infertility; Sperm Chromatin Dispersion Test; DNA-damage; in vitro fertilization.;

  Abstract : The chromatin integrity in sperm cells is vital for successful pregnancy. In thisstudy DNA-damage was evaluated in sperm cells from 50 men attending In Vitro Fertilization(IVF) or Intra Cytoplasmic Sperm Injection (ICSI) treatment. READ MORE

 5. 5. Behandling av hanhundar med deslorelin

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Emilia Jigler; [2008]
  Keywords : kastration; hanhund; suprelorin; deslorelin; GnRH-agonist; testosteron; reproduktion;

  Abstract : This article presents a survey of male dogs treated with the gonadotropin releasing hormone (GnRH) agonist deslorelin (Suprelorin®, Virbac) at three animal clinics in central Sweden. Filled-in questionnaires from 110 dogs were received. READ MORE