Essays about: "markanvändningsplanering"

Found 3 essays containing the word markanvändningsplanering.

 1. 1. Human-elephant conflicts : A qualitative case study of farmers’ attitudes toward elephants in Babati, Tanzania

  University essay from Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Author : Linnea Olsson; [2014]
  Keywords : Human-wildlife conflict; African elephant; Tarangire National Park; Semi-structured interviews; Theory of Planned Behavior; Value-Belief-Norm theory; Human-wildlife conflict; Afrikansk elefant; Tarangire National Park; Semistrukturerade intervjuer; Theory of Planned Behavior; Value-Belief-Norm theory;

  Abstract : It is widely recognized that human-wildlife conflicts can reduce farmers’ support for long-term species conservation. The subject of human-elephant conflicts is highly relevant in villages around Babati District in North Central Tanzania because of the closeness to Tarangire National Park. READ MORE

 2. 2. Urban kannibalism : relationen mellan människa och produktionslandskap

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Lisa Björk; Jonna Milton; [2013]
  Keywords : produktionslandskap; urban kannibalism; relation; jordbrukslandskap; jordbruk; markanvändningsplanering; mat; livsmedelsystem; Eslövs kommun; människans landskapssyn;

  Abstract : Samtidens jordbruk står inför stora utmaningar för att kunna tillgodose världens befolkning med mat. Varje hektar odlingsbar mark kan därför komma att spela en viktig roll i framtiden. Studien visar att dagens relation mellan människa och produktionslandskapet är svag. READ MORE

 3. 3. Structure and tree diversity of lowland limestone forest on Seram Island, Indonesia

  University essay from SLU/Dept. of Ecology

  Author : Åsa Ranlund; [2011]
  Keywords : Indonesia; limestone; the Moluccas; Seram; tree diversity; tropical rain forest;

  Abstract : There have previously been very few studies of forests on Seram Island in the Eastern Indonesian archipelago and none before on lowland limestone primary forests. The COLUPSIA project on collaborative land use planning has therefore chosen Seram as one of two project sites. READ MORE